Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Farlig avfall

Farlig avfall kan være kjemikalier, kvikksølv, batterier, oljeavfall, plantevernmidler, maling, fotokjemikalier m.m.. Dette må håndteres på en betryggende måte.

Hovedinnhold

Farlig avfall går til midlertidig lagring hos BIR Avfallshåndtering, Avdeling for farlig avfall på Flesland. Avfallet blir hentet etter avtale med driftsleder.

Alt farlig avfall skal merkes.

Bruker er ansvarlig for å merke avfallet iht. UiB’s regler.

Registreringsskjemaet skal festes på løsemiddeldunkene eller legges i kassene.

Se også HMS portalen om behandling avfall

Hva er farlig avfall?

Kjemikalier

Dette gjelder det meste av kjemikalieavfall som kvikksølv- og arsen-holdig avfall, etsende syrer og basar, tungmetall, organiske løsemiddel med og uten halogen (klor, fluor, brom, jod).

Kvikksølv

Det er  i dag forbudt å produsere, importere, eksportere, omsette og bruke stoff eller stoffblanding som inneholder kvikksølv eller kvikksølvforbindelser.

Batterier

Alle typer batterier.

Oljeavfall

Som spillolje, oljeemulsjoner, råolje osv.

Plantevernmidler

Plantevernmidler som brukes for å forebygge innsektangrep på levende planter, plantedeler, såvarer og tømmer.

Maling

Alt av maling og lakkrester - inklusive spraybokser, samt lim og trykkfarger.

Fotokjemikalier

Her har en fremkallingsbad, blekebad, fikseringsbad, sølvholdige stabilisatorer osv.