Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Organisering

Overordnet HMS-ansvar ligger hos Universitetsmuseets direktør, som har delegert noen oppgaver til underdirektør. Linjelederne, brannansvarlige og verneombud har viktige roller i HMS-arbeidet.

Hovedinnhold

OVERORDNET HMS-ANSVARLIG

Direktør: Kari Loe Hjelle

DELEGERT ANSVAR - SENTRALT

Underdirektør: Wenche Karin Førre

Linjeleder på enhetene har fått delegert ansvar ved sine enheter

Administrasjon UM: Wenche Karin Førre
Avdeling for kulturhistorie: Bjørn Nilson
Fornminneseksjonen: Morten Ramstad
Avdeling for naturhistorie: Jenny Smedmark
Universitetshagene: Berit Gehrke
Avdeling for forskningskommunikasjon og formidling: Eli K.Ø. Hausken
Avdeling for samlingsforvaltning: Camilla C. Nordby

Ønsker du å snakke med noen uavhengige av ledelsen på enheten din kan du kontakte enhetens verneombud eller hovedverneombud ved museet eller UiB sin HMS-seksjon ved HR-avdelingen.


Se oversikt over verneområde/verneombud under:

Hovedverneombud (HVO) og verneombud (VO)

 

Verneområde

Person

Telefon

10.0

Universitetsmuseet

Hilde Moen
(HVO)

Asbjørn Engevik
(vara-HVO)

82924/41685178
 

83124/92023711

10.1

 

HS10/VV1a (kulturhistorie)
HS10 (Konservering)
JF1 (Fornminne)

Melanie Wrigglesworth
(VO)

Hana Lukesova
(vara-VO)

83138/46813710

 

86179/

10.2

 

VV1a (Administrasjon og Formidlingsavd)
HS10 (vaktene)

Andreas Wefring (VO)

Helene Pettersen
(vara-VO)

88717/94437078
 

83596/41555676

10.3

 

Allegt.41 (Naturhistorie)

Per Djursvoll
(VO)

Hanneke Meijer
(vara-VO)

82925/

82918/40641559

10.4

 

Arboretet og de botaniske hagene inkl. Musehagen

Harald  Mæland
(VO)

Bjørn Moe
(vara-VO)
 

87256/40556048
 

87262/
 

10.5Formidlingsarealer sentrum
inkludert Muséhagen

Siri Skretting Jansen
(VO)

Helene Pettersen
(vara-VO)

82081/41479215


83596/41555676

Verneombud (jfr. https://www.uib.no/poa/hms-portalen/ressurser/verneombud)

Vernetjenesten skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudene har en tilsynsplikt og skal holde øye med arbeidsgivers plikter etter Arbeidsmiljøloven.
Vernetjenesten ved UiB består av Universitetets hovedverneombud, hovedverneombud og verneombud.
Verneombudets oppgaver er beskrevet i Regelsamlingen 3.2.2 Ansvar og oppgaver i HMS-arbeidet

 

Rolle- og ansvarsfordeling HMS ved Universitetsmuseet
HMS-ansvar:
Museets ledelse med museumsdirektør har det overordnete ansvaret for HMS-arbeidet ved museet. Museumsdirektør har delegert til underdirektør ansvaret for å se til at UiBs HMS-ansvar blir ivaretatt ved museet og enhetene. Leder for avdelingene/seksjonssjef har delegert ansvar for HMS-arbeidet ved sin enhet.

HMS-arbeid:
Linjeledelsen har delegert HMS-ansvar. Støtte til arbeidet ved den enkelte enhet og bidrag til «lokal-kunnskap» er både HMS-kontaktene og verneombud ved den enkelte enhet.

 

HMS-kontaktpersoner

HMS-kontakt Naturhistorie

Jenny Smedmark

 

Univeritetshagene

Berit Gehrke

 

HMS-kontakt Kulturhistorie

Bjørn Nilson

 

HMS-kontakt Samlingsforvaltning

Camilla Nordby

 

HMS-kontakt Forskningsformidling

Eli K. Ø. Hausken

 

HMS-kontakt FornminneMorten Ramstad

 

 

BRANNANSVARLIGE

Brukers representant (bygg) og plassansvarlige finner dere på lenken under BRANNVERN