Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Årbok 2014

En kronhjort innpakket i plast klar til å fraktes til magasinet, pryder forsiden av årets utgave av årboken. Den kommende rehabiliteringen av den naturhistoriske museumsbygningen i høst førte til at de store dyrene måtte flytte ut av de «Dyremuseet». Dette er bare en av mange saker du kan lese om i årets utgave av årboken for Universitetsmuseet. Vi inviterer til spennende lesing!

Hovedinnhold

Utgravinger av steinalderboplasser langs Norskekysten har gitt oss et stort kunnskapsarkiv om tidlig maritim tilpasning, utvikling og teknologi. Slik har vi lært å tilpasse  oss livsvilkårene og utnytte våre marine ressurser. Dette skriver Morten Ramstad om i artikkelen Steinaldermenneskene ved Norskekysten: pionérer i maritim mestring. Artikkelen DNA–Lab: Fortidens framtid presenterer Universitetsmuseets «DNA-lab» som utvinner DNA – sekvenser for forskningsformål. Molekylære metoder gir tilgang til organismers gener, og moderne klassifisering er blitt et felt der forskerne nå også studerer artenes opphav og utvikling. Da Universitetsmuseets samling av byggestein fra middelalderen ble flyttet fra Bergenhus, dukket det opp blant steinene to tyske krigsmedaljer. I artikkelen På sporet av «siste germanartid» nøster Alf Tore Hommedal og Svein Ove Agdestein opp litt av historien til disse medaljene, om hva og hvem som gjorde at nettopp disse havnet her.

 

Lofothesten i fritt svev

I løpet av noen regnfulle høstdager ble de store dyrene flyttet ut luftveien fra De naturhistoriske samlinger. Det store flytteprosjektet er en del av arbeidet med å forbedre og sikre materialet i våre samlinger. Samtidig var utflyttingen nødvendig for å kunne rehabilitere resten av den gamle bygningen på Muséplass.   Bildereportasjen Store dyr på luftetur av fotograf Eivind Senneset er en stemningsrapport fra da de store dyrene forlot bygningen for første gang på mange år. «Grunnlovsutstillingen Vi: 1814 – 2014» som åpnet i mai, markerte starten på universitetets Grunnlovsuke. Utstillingen som skal stå i tre år, konsentrerer seg først og fremst om demokratiets utfordringer i dag noe du kan lese mer om i artikkelen Kan utstillinger engasjere av Jo Høyer.

Å identifisere mangfoldet i havet

Muséhagen er en av universitetets virkelige perler. Brith Natlandsmyr inviterer oss på en vandring i den deilige hagen i artikkelen Vår grønne lunge - midt i byen. Hvordan definerer, identifiserer og navngir vi det vi kaller marine «arter»? : Det kan du lese mer om i artikkelen Hvordan utforske artsmangfoldet i havet? At museets grunnlegger W.F.K.Christie også var kunstsamler, er det ikke så mange som vet. Det skriver Tor Eigil Røssaak om i årbokens siste artikkel, Christie som kunstsamler.