Hjem
Click

Universitetsmuseet i Bergen

Ansatte ved Universitetsmuseet i Bergen

Henrik von Achens bilde

Henrik von Achen

Fagdirektør

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 31 20
 • +47 924 45 843

Henrik.Achen@uib.no

Cornelia Albrektsens bilde

Cornelia Albrektsen

Betjent

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 915 24 305

Cornelia.Albrektsen@uib.no

Tom Alvestads bilde

Tom Alvestad

Overingeniør

Avdeling for naturhistorie

 • +47 970 42 575

Tom.Alvestad@uib.no

Paul H. Ambles bilde

Paul H. Amble

GJEST

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 920 12 613

Paul.Amble@uib.no

Trond Andersens bilde

Trond Andersen

Førsteamanuensis

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 29 62

Trond.Andersen@uib.no

Heidi Lie Andersens bilde

Heidi Lie Andersen

Førsteamanuensis, Botanikk

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 33 20
 • +47 482 25 617

Heidi.Andersen@uib.no

Lena Arntsens bilde

Lena Arntsen

Avdelingsingeniør

Avdeling for naturhistorie

 • +47 938 59 348

Lena.Arntsen@uib.no

Knut Olav Aslaksens bilde

Knut Olav Aslaksen

Seniorrådgiver

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 33 11
 • +47 995 21 562

Knut.Aslaksen@uib.no

Marielle Berghs bilde

Marielle Bergh

Overingeniør, Konservator - naturhistoriskt materiale

Avdeling for naturhistorie

 • +47 473 50 367

Marielle.Bergh@uib.no

Olav Sigurd Berlands bilde

Olav Sigurd Berland

Forskningstekniker

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 29 22

Olav.Berland@uib.no

Joel Bernards bilde

Joel Bernard

Betjent

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 31 40

Joel.Bernard@uib.no

Astri Botnens bilde

Astri Botnen

Overingeniør

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 33 40

Astri.Botnen@uib.no

Olaug Flatnes Bratbaks bilde

Olaug Flatnes Bratbak

Overingeniør

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 29 06

Olaug.Bratbak@uib.no

Nataliya Budaevas bilde

Nataliya Budaeva

Postdoktor

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 29 04
 • +47 401 61 824

Nataliya.Budaeva@uib.no

Ingvar Byrkjedals bilde

Ingvar Byrkjedal

Førsteamanuensis

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 29 02

Ingvar.Byrkjedal@uib.no

Inge Bøs bilde

Inge Bø

Førstekonsulent

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 29 05
 • +47 411 61 661

Inge.Bo@uib.no

Britt Marie Bøes bilde

Britt Marie Bøe

Førstebetjent

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 31 40

Britt.Boe@uib.no

Søren Diinhoffs bilde

Søren Diinhoff

Forsker

Fornminneseksjonen

 • +47 55 58 31 45
 • +47 917 20 009

Soren.Diinhoff@uib.no

Per Djursvolls bilde

Per Djursvoll

Overingeniør

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 29 25

Per.Djursvoll@uib.no

Stine Rost Kronvang Dornfests bilde

Stine Rost Kronvang Dornfest

Avdelingsingeniør

Avdeling for kulturhistorie

 • +47 55 58 61 77
 • +47 454 80 817

Stine.Dornfest@uib.no

Vidar Edlands bilde

Vidar Edland

Betjent

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 984 81 117

Vidar.Edland@uib.no

Mari Heggernes Eilertsens bilde

Mari Heggernes Eilertsen

Stipendiat, marin biodiversitet/geobiologi

Institutt for biologi

 • +47 481 47 632

Mari.Eilertsen@uib.no

Kristine Sunde Fauskes bilde

Kristine Sunde Fauske

Stipendiat

Avdeling for kulturhistorie

Kristine.Fauske@uib.no

Ole Herman Fedjes bilde

Ole Herman Fedje

Forskningstekniker

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 72 67
 • +47 416 49 301

Ole.Fedje@uib.no

Vita Gavares bilde

Vita Gavare

Førstekonsulent

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 29 05

Vita.Gavare@uib.no

Linn Katrine Hagenlunds bilde

Linn Katrine Hagenlund

Overingeniør

Avdeling for naturhistorie

Linn.Hagenlund@uib.no

Lene Synnøve Halvorsens bilde

Lene Synnøve Halvorsen

Stipendiat

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 35 83

Lene.Halvorsen@uib.no

Gitte Hansens bilde

Gitte Hansen

Førsteamanuensis, Avd. for kulturhistorie, Forskningsseksjonen, Middelalderarkeologi

Avdeling for kulturhistorie

 • +47 55 58 80 26

Gitte.Hansen@uib.no

Eli Kristine Økland Hauskens bilde

Eli Kristine Økland Hausken

Rådgiver

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 93 63

Eli.Hausken@uib.no

Karen Marie Heimviks bilde

Karen Marie Heimvik

Seniorkonsulent

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 93 62

karen.heimvik@uib.no

Emma Helland-Hansens bilde

Emma Helland-Hansen

SEKRETÆR

Universitetsmuseet i Bergen

Emma.Helland-Hansen@uib.no

Beate Helles bilde

Beate Helle

Ledende forskningstekniker

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 33 37

Beate.Helle@uib.no

Kari Loe Hjelles bilde

Kari Loe Hjelle

Førsteamanuensis, Avdeling for naturhistorie

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 33 23

Kari.Hjelle@uib.no

Solfrid Hjelmtveits bilde

Solfrid Hjelmtveit

Overingeniør

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 33 41

Solfrid.Hjelmtveit@uib.no

Iren Yingxia Hodnelands bilde

Iren Yingxia Hodneland

Betjent

Universitetsmuseet i Bergen

Iren.Hodneland@uib.no

Lars Holms bilde

Lars Holm

GJEST

Universitetsmuseet i Bergen

L.Holm@uib.no

Christina Holmefjords bilde

Christina Holmefjord

Overingeniør

Avdeling for naturhistorie

 • +47 916 10 064

Christina.Holmefjord@uib.no

Helga Holmefjords bilde

Helga Holmefjord

HJELPEARBEIDER

Avdeling for naturhistorie

Helga.Holmefjord@uib.no

Alf Tore Hommedals bilde

Alf Tore Hommedal

Førsteamanuensis

Avdeling for kulturhistorie

 • +47 55 58 80 23

Alf.Tore.Hommedal@uib.no

Aino Hosias bilde

Aino Hosia

Forsker

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 29 63
 • +47 924 67 311

Aino.Hosia@uib.no

Margareth Hosøys bilde

Margareth Hosøy

Seniorkonsulent

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 83 84
 • +47 906 20 138

Margareth.Hosoy@uib.no

Hoda Houshiar Parsians bilde

Hoda Houshiar Parsian

Stipendiat

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 37 83

Hoda.Parsian@uib.no

Svein Indrelids bilde

Svein Indrelid

Professor emeritus

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 93 69
 • +47 932 02 854

Svein.Indrelid@uib.no

Sonja Marie Innselsets bilde

Sonja Marie Innselset

Rådgiver, Arkivansvarlig

Avdeling for kulturhistorie

 • +47 55 58 32 65

Sonja.Innselset@uib.no

Øystein James Jansens bilde

Øystein James Jansen

Pensjonist

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 35 18

Oystein.Jansen@uib.no

Siri Skretting Jansens bilde

Siri Skretting Jansen

Seniorrådgiver

Arboretet og Botanisk hage, Milde

 • +47 55 58 20 81
 • +47 414 79 215

Siri.Jansen@uib.no

Per Magnus Jørgensens bilde

Per Magnus Jørgensen

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 33 38
 • +47 55 58 72 58

Per.Jorgensen@uib.no

Sigrid Hillern H Kalands bilde

Sigrid Hillern H Kaland

Pensjonist

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 31 15
 • +47 55 58 31 35

Sigrid.Kaland@uib.no

Marius Kambestads bilde

Marius Kambestad

FORSKNINGSTEKNIKER

Avdeling for naturhistorie

Marius.Kambestad@uib.no

Katrine Kongshavns bilde

Katrine Kongshavn

Overingeniør

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 29 26

Katrine.Kongshavn@uib.no

Jon Anders Kongsruds bilde

Jon Anders Kongsrud

Senioringeniør

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 22 23

Jon.Kongsrud@uib.no

Justin E A Kroesens bilde

Justin E A Kroesen

Førsteamanuensis, Material Culture of Christianity

Avdeling for kulturhistorie

 • +47 55 58 31 27

Justin.Kroesen@uib.no

Stephan Kuhns bilde

Stephan Kuhn

Stipendiat

Avdeling for kulturhistorie

Stephan.Kuhn@uib.no

Adam Kurzs bilde

Adam Kurz

Forskningstekniker

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 72 56
 • +47 406 21 565

Adam.Kurz@uib.no

Mons Kvammes bilde

Mons Kvamme

Senioringeniør

Avdeling for naturhistorie

Mons.Kvamme@uib.no

Gunnar Mikalsen Kviftes bilde

Gunnar Mikalsen Kvifte

Senioringeniør

Avdeling for naturhistorie

Gunnar.Kvifte@uib.no

Gunnar Langhelles bilde

Gunnar Langhelle

Overingeniør

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 29 21

Gunnar.Langhelle@uib.no

Louise Maria Lindbloms bilde

Louise Maria Lindblom

Senioringeniør

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 33 42
 • +47 926 61 658

Louise.Lindblom@uib.no

Trond Eilev Linges bilde

Trond Eilev Linge

Seniorkonsulent

Fornminneseksjonen

 • +47 55 58 29 30

Trond.Linge@uib.no

Terje Lislevands bilde

Terje Lislevand

Førsteamanuensis

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 29 07

Terje.Lislevand@uib.no

Inger Alice L. Loftesness bilde

Inger Alice L. Loftesnes

Førstekonsulent

Avdeling for kulturhistorie

 • +47 55 58 81 72

Inger-Alice.Loftesnes@uib.no

Marie-Louise Lorentzens bilde

Marie-Louise Lorentzen

Senioringeniør

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 61 76
 • +47 902 00 098

Marie-Louise.Lorentzen@uib.no

Kari Gaarder Losnedahls bilde

Kari Gaarder Losnedahl

Professor emerita

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 31 10

Kari.Losnedahl@uib.no

Trond Lødøens bilde

Trond Lødøen

Forsker

Fornminneseksjonen

 • +47 55 58 29 29
 • +47 950 70 433

Trond.Lodoen@uib.no

Elisabeth Maria Magins bilde

Elisabeth Maria Magin

GJESTEFORSKER

Avdeling for kulturhistorie

 • +47 941 03 240

Elisabeth.Magin@uib.no

Johnny Magnussens bilde

Johnny Magnussen

Ingeniør

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 82 83

Johnny.Magnussen@uib.no

Manuel António E. Malaquiass bilde

Manuel António E. Malaquias

Førsteamanuensis

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 25 82

Manuel.Malaquias@uib.no

Richard Mallys bilde

Richard Mally

Stipendiat

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 38 31

Richard.Mally@uib.no

Luis Felipe Martell Hernándezs bilde

Luis Felipe Martell Hernández

Avdelingsingeniør

Avdeling for naturhistorie

Luis.Hernandez@uib.no

Hanneke Meijers bilde

Hanneke Meijer

Førsteamanuensis

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 29 18
 • +47 406 41 559

Hanneke.Meijer@uib.no

Else Jorunn Melstokkås bilde

Else Jorunn Melstokkå

Driftsleder

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 72 69

Else.Melstokka@uib.no

Nina Therese Mikkelsens bilde

Nina Therese Mikkelsen

Stipendiat

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 29 19

Nina.Mikkelsen@uib.no

Bjørn Moes bilde

Bjørn Moe

Seniorkonsulent, Informasjonsleder

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 72 62

Bjorn.Moe@uib.no

Hilde Margrethe Moens bilde

Hilde Margrethe Moen

Driftsleder

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 29 22
 • +47 992 38 321

Hilde.Moen@uib.no

Sigrid Mugus bilde

Sigrid Mugu

Avdelingsingeniør

Avdeling for naturhistorie

Sigrid.Mugu@uib.no

Reidun Mykings bilde

Reidun Myking

Seniorforskningstekniker

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 72 52

Reidun.Myking@uib.no

Harald Mælands bilde

Harald Mæland

Forskningstekniker

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 72 56

Harald.Maland@uib.no

Brith Natlandsmyrs bilde

Brith Natlandsmyr

Avdelingsingeniør

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 93 65

Brith.Natlandsmyr@uib.no

Tonje Niemis bilde

Tonje Niemi

Konsulent

Avdeling for kulturhistorie

 • +47 942 89 487

Tonje.Niemi@uib.no

Camilla Celine Nordbys bilde

Camilla Celine Nordby

Seksjonssjef

Avdeling for kulturhistorie

 • +47 55 58 61 68
 • +47 976 59 632

Camilla.Nordby@uib.no

Asle Bruen Olsens bilde

Asle Bruen Olsen

Seksjonssjef

Fornminneseksjonen

 • +47 55 58 29 32
 • +47 917 20 008

Asle.Olsen@uib.no

Thomas Bruen Olsens bilde

Thomas Bruen Olsen

Seniorkonsulent

Fornminneseksjonen

 • +47 55 58 45 83
 • +47 950 59 661

Thomas.Olsen@uib.no

Sider