Hjem

Universitetsmuseet i Bergen

Ansatte ved Universitetsmuseet i Bergen

Henrik von Achens bilde

Henrik von Achen

Fagdirektør

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 31 20
 • +47 924 45 843

Henrik.von.Achen@uib.no

Tom Alvestads bilde

Tom Alvestad

Overingeniør

Avdeling for naturhistorie

 • +47 970 42 575

Tom.Alvestad@uib.no

Paul H. Ambles bilde

Paul H. Amble

GJEST

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 920 12 613

Paul.Amble@uib.no

Trond Andersens bilde

Trond Andersen

Pensjonist

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 29 62

Trond.Andersen@uib.no

Heidi Lie Andersens bilde

Heidi Lie Andersen

Førsteamanuensis, Botanikk

Arboretet og Botanisk hage, Milde

 • +47 55 58 33 20
 • +47 482 25 617

Heidi.Andersen@uib.no

Knut Olav Aslaksens bilde

Knut Olav Aslaksen

Seniorrådgiver

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 33 11
 • +47 995 21 562

Knut.Aslaksen@uib.no

Marielle Berghs bilde

Marielle Bergh

Overingeniør, Konservator - naturhistoriskt materiale

Avdeling for naturhistorie

 • +47 473 50 367

Marielle.Bergh@uib.no

Joel Bernards bilde

Joel Bernard

Betjent

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 31 40

Joel.Bernard@uib.no

Signe Bonnichsens bilde

Signe Bonnichsen

AVDELINGSINGENIØR

Avdeling for kulturhistorie

Signe.Bonnichsen@uib.no

Astri Botnens bilde

Astri Botnen

Overingeniør

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 33 40

Astri.Botnen@uib.no

Olaug Flatnes Bratbaks bilde

Olaug Flatnes Bratbak

Overingeniør

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 29 06

Olaug.Bratbak@uib.no

Nataliya Budaevas bilde

Nataliya Budaeva

Postdoktor

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 29 04
 • +47 401 61 824

Nataliya.Budaeva@uib.no

Ingvar Byrkjedals bilde

Ingvar Byrkjedal

Førsteamanuensis

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 29 02

Ingvar.Byrkjedal@uib.no

Britt Marie Bøes bilde

Britt Marie Bøe

Førstebetjent

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 31 40

Britt.Boe@uib.no

Sara Castillos bilde

Sara Castillo

GUEST

Avdeling for naturhistorie

 • +47 00 34 61 03

Sara.Castillo@uib.no

Søren Diinhoffs bilde

Søren Diinhoff

Forsker

Fornminneseksjonen

 • +47 55 58 31 45
 • +47 917 20 009

Soren.Diinhoff@uib.no

Per Djursvolls bilde

Per Djursvoll

Overingeniør

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 29 25

Per.Djursvoll@uib.no

Stine Rost Kronvang Dornfests bilde

Stine Rost Kronvang Dornfest

Overingeniør

Avdeling for kulturhistorie

 • +47 454 80 817

Stine.Dornfest@uib.no

Vidar Edlands bilde

Vidar Edland

Betjent

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 984 81 117

Vidar.Edland@uib.no

Mari Heggernes Eilertsens bilde

Mari Heggernes Eilertsen

Avdelingsingeniør, marin biodiversitet/geobiologi

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 481 47 632

Mari.Eilertsen@uib.no

Ole Herman Fedjes bilde

Ole Herman Fedje

Forskningstekniker

Arboretet og Botanisk hage, Milde

 • +47 55 58 72 67
 • +47 416 49 301

Ole.Fedje@uib.no

Cecilia Enriquez Garcias bilde

Cecilia Enriquez Garcia

GJEST

Avdeling for naturhistorie

 • +47 921 43 770

Cecilia.Garcia@uib.no

Vita Gavares bilde

Vita Gavare

Førstekonsulent

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 29 05

Vita.Gavare@uib.no

Lene Synnøve Halvorsens bilde

Lene Synnøve Halvorsen

Stipendiat

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 35 83

Lene.Halvorsen@uib.no

Eli Kristine Økland Hauskens bilde

Eli Kristine Økland Hausken

Rådgiver, Undervisningsleder og phd-kandidat ved Universitetsmuseet i Bergen.

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 93 63

Eli.Hausken@uib.no

Karen Marie Heimviks bilde

Karen Marie Heimvik

Seniorkonsulent

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 93 62

karen.heimvik@uib.no

Beate Helles bilde

Beate Helle

Ledende forskningstekniker

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 33 37

Beate.Helle@uib.no

Kari Loe Hjelles bilde

Kari Loe Hjelle

Professor, Avdeling for naturhistorie

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 33 23

Kari.Hjelle@uib.no

Solfrid Hjelmtveits bilde

Solfrid Hjelmtveit

Overingeniør

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 33 41

Solfrid.Hjelmtveit@uib.no

Lars Holms bilde

Lars Holm

GJEST

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 975 57 100

L.Holm@uib.no

Christina Holmefjords bilde

Christina Holmefjord

Overingeniør

Avdeling for naturhistorie

 • +47 916 10 064

Christina.Holmefjord@uib.no

Aino Hosias bilde

Aino Hosia

Instituttleder

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 29 63
 • +47 924 67 311

Aino.Hosia@uib.no

Margareth Hosøys bilde

Margareth Hosøy

Seniorkonsulent

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 83 84
 • +47 906 20 138

Margareth.Hosoy@uib.no

Hoda Houshiar Parsians bilde

Hoda Houshiar Parsian

Stipendiat

Arboretet og Botanisk hage, Milde

 • +47 55 58 37 83

Hoda.Parsian@uib.no

Svein Indrelids bilde

Svein Indrelid

Professor emeritus

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 93 69
 • +47 932 02 854

Svein.Indrelid@uib.no

Sonja Marie Innselsets bilde

Sonja Marie Innselset

Rådgiver, Arkivansvarlig

Avdeling for kulturhistorie

 • +47 55 58 32 65

Sonja.Innselset@uib.no

Øystein James Jansens bilde

Øystein James Jansen

Pensjonist

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 35 18

Oystein.Jansen@uib.no

Siri Skretting Jansens bilde

Siri Skretting Jansen

Seniorrådgiver

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 20 81
 • +47 414 79 215

Siri.Jansen@uib.no

Per Magnus Jørgensens bilde

Per Magnus Jørgensen

Arboretet og Botanisk hage, Milde

 • +47 55 58 33 38
 • +47 55 58 72 58

Per.Jorgensen@uib.no

Sigrid Hillern H Kalands bilde

Sigrid Hillern H Kaland

Pensjonist

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 31 15
 • +47 55 58 31 35

Sigrid.Kaland@uib.no

Katrine Kongshavns bilde

Katrine Kongshavn

Overingeniør

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 29 26

Katrine.Kongshavn@uib.no

Jon Anders Kongsruds bilde

Jon Anders Kongsrud

Senioringeniør

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 22 23

Jon.Kongsrud@uib.no

Justin E A Kroesens bilde

Justin E A Kroesen

Professor, Material Culture of Christianity

Avdeling for kulturhistorie

 • +47 55 58 31 27

Justin.Kroesen@uib.no

Stephan Kuhns bilde

Stephan Kuhn

Stipendiat

Avdeling for kulturhistorie

 • +47 55 58 31 42

Stephan.Kuhn@uib.no

Adam Kurzs bilde

Adam Kurz

Forskningstekniker

Arboretet og Botanisk hage, Milde

 • +47 55 58 72 56
 • +47 406 21 565

Adam.Kurz@uib.no

Gunnar Langhelles bilde

Gunnar Langhelle

Overingeniør

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 29 21

Gunnar.Langhelle@uib.no

Louise Maria Lindbloms bilde

Louise Maria Lindblom

Senioringeniør

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 33 42
 • +47 926 61 658

Louise.Lindblom@uib.no

Trond Eilev Linges bilde

Trond Eilev Linge

Seniorkonsulent

Fornminneseksjonen

 • +47 55 58 29 30

Trond.Linge@uib.no

Terje Lislevands bilde

Terje Lislevand

Førsteamanuensis

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 29 07

Terje.Lislevand@uib.no

Inger Alice L. Loftesness bilde

Inger Alice L. Loftesnes

Førstekonsulent

Avdeling for kulturhistorie

 • +47 55 58 81 72

Inger-Alice.Loftesnes@uib.no

Marie-Louise Lorentzens bilde

Marie-Louise Lorentzen

Senioringeniør

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 61 76
 • +47 902 00 098

Marie-Louise.Lorentzen@uib.no

Kari Gaarder Losnedahls bilde

Kari Gaarder Losnedahl

Professor emerita

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 31 10

Kari.Losnedahl@uib.no

Trond Lødøens bilde

Trond Lødøen

Forsker

Fornminneseksjonen

 • +47 55 58 29 29
 • +47 950 70 433

Trond.Lodoen@uib.no

Elisabeth Maria Magins bilde

Elisabeth Maria Magin

GJESTEFORSKER

Avdeling for kulturhistorie

 • +47 941 03 240

Elisabeth.Magin@uib.no

Johnny Magnussens bilde

Johnny Magnussen

Ingeniør

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 82 83

Johnny.Magnussen@uib.no

Richard Mallys bilde

Richard Mally

Stipendiat

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 38 31

Richard.Mally@uib.no

Luis Felipe Martell Hernándezs bilde

Luis Felipe Martell Hernández

Avdelingsingeniør

Avdeling for naturhistorie

Luis.Hernandez@uib.no

Hanneke Meijers bilde

Hanneke Meijer

Førsteamanuensis

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 29 18
 • +47 406 41 559

Hanneke.Meijer@uib.no

Else Jorunn Melstokkås bilde

Else Jorunn Melstokkå

Driftsleder

Arboretet og Botanisk hage, Milde

 • +47 55 58 72 69

Else.Melstokka@uib.no

Bjørn Moes bilde

Bjørn Moe

Seniorkonsulent, Informasjonsleder

Arboretet og Botanisk hage, Milde

 • +47 55 58 72 62

Bjorn.Moe@uib.no

Hilde Margrethe Moen Selstøs bilde

Hilde Margrethe Moen Selstø

Driftsleder

Arboretet og Botanisk hage, Milde

 • +47 55 58 29 22
 • +47 992 38 321

Hilde.Moen@uib.no

Sigrid Mugus bilde

Sigrid Mugu

Avdelingsingeniør

Avdeling for naturhistorie

Sigrid.Mugu@uib.no

Ruth Murgatroyds bilde

Ruth Murgatroyd

AVDELINGSINGENIØR

Avdeling for kulturhistorie

Ruth.Murgatroyd@uib.no

Reidun Mykings bilde

Reidun Myking

Seniorforskningstekniker

Arboretet og Botanisk hage, Milde

 • +47 55 58 72 52

Reidun.Myking@uib.no

Harald Mælands bilde

Harald Mæland

Forskningstekniker

Arboretet og Botanisk hage, Milde

 • +47 55 58 72 56

Harald.Maland@uib.no

Inger Elisabeth Mårens bilde

Inger Elisabeth Måren

Seksjonssjef, UNESCO Chair on Sustainable Heritage and Environmental Management

Arboretet og Botanisk hage, Milde

 • +47 55 58 49 03

Inger.Maaren@uib.no

Therese Nessets bilde

Therese Nesset

Stipendiat, mellomalderarkeologi

Avdeling for kulturhistorie

 • +47 55 58 80 30

Therese.Nesset@uib.no

Tonje Niemis bilde

Tonje Niemi

Konsulent

Avdeling for kulturhistorie

 • +47 942 89 487

Tonje.Niemi@uib.no

Camilla Celine Nordbys bilde

Camilla Celine Nordby

Seksjonssjef

Avdeling for kulturhistorie

 • +47 55 58 61 68
 • +47 976 59 632

Camilla.Nordby@uib.no

Asle Bruen Olsens bilde

Asle Bruen Olsen

Seksjonssjef

Fornminneseksjonen

 • +47 55 58 29 32
 • +47 917 20 008

Asle.Olsen@uib.no

Thomas Bruen Olsens bilde

Thomas Bruen Olsen

Seniorkonsulent

Fornminneseksjonen

 • +47 55 58 45 83
 • +47 950 59 661

Thomas.Olsen@uib.no

Bodil Omas bilde

Bodil Oma

Driftsleder

Arboretet og Botanisk hage, Milde

 • +47 55 58 72 68
 • +47 416 41 197

Bodil.Oma@uib.no

Liv Jorun Omas bilde

Liv Jorun Oma

Seniorkonsulent

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 93 29
 • +47 948 89 115

Liv.Oma@uib.no

Trond Roger Oskarss bilde

Trond Roger Oskars

Stipendiat

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 46 82
 • +47 938 59 926

Trond.Oskars@uib.no

Anette Overlands bilde

Anette Overland

Senioringeniør

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 33 22

Anette.Overland@uib.no

Arne Pedersens bilde

Arne Pedersen

Betjent

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 31 40

Arne.Pedersen@uib.no

Nannie Perssons bilde

Nannie Persson

Stipendiat

Avdeling for naturhistorie

Nannie.Persson@uib.no

Louise Bjerre Petersens bilde

Louise Bjerre Petersen

Konsulent

Universitetsmuseet i Bergen

Louise.Petersen@uib.no

Terhi Pousis bilde

Terhi Pousi

Forskningstekniker

Arboretet og Botanisk hage, Milde

 • +47 55 58 72 56
 • +47 416 49 302

Terhi.Pousi@uib.no

Ari Olavi Puolakoskis bilde

Ari Olavi Puolakoski

Avdelingsingeniør, Taxidermist

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 99 19

Ari.Puolakoski@uib.no

Stefan Reimanns bilde

Stefan Reimann

Forskningstekniker

Arboretet og Botanisk hage, Milde

 • +47 924 66 019

Stefan.Reimann@uib.no

Sider