Hjem

Universitetsmuseet i Bergen

Vitenskapelig ansatte ved Universitetsmuseet i Bergen

Heidi Lie Andersens bilde

Heidi Lie Andersen

Førsteamanuensis, Botanikk

Arboretet og Botanisk hage, Milde

 • +47 55 58 33 20
 • +47 482 25 617

Heidi.Andersen@uib.no

Nataliya Budaevas bilde

Nataliya Budaeva

Postdoktor

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 29 04
 • +47 401 61 824

Nataliya.Budaeva@uib.no

Ingvar Byrkjedals bilde

Ingvar Byrkjedal

Førsteamanuensis

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 29 02

Ingvar.Byrkjedal@uib.no

Søren Diinhoffs bilde

Søren Diinhoff

Forsker

Fornminneseksjonen

 • +47 55 58 31 45
 • +47 917 20 009

Soren.Diinhoff@uib.no

Lene Synnøve Halvorsens bilde

Lene Synnøve Halvorsen

Stipendiat

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 35 83

Lene.Halvorsen@uib.no

Kari Loe Hjelles bilde

Kari Loe Hjelle

Professor, Avdeling for naturhistorie

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 33 23

Kari.Hjelle@uib.no

Aino Hosias bilde

Aino Hosia

Instituttleder

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 29 63
 • +47 924 67 311

Aino.Hosia@uib.no

Hoda Houshiar Parsians bilde

Hoda Houshiar Parsian

Stipendiat

Arboretet og Botanisk hage, Milde

 • +47 55 58 37 83

Hoda.Parsian@uib.no

Svein Indrelids bilde

Svein Indrelid

Professor emeritus

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 93 69
 • +47 932 02 854

Svein.Indrelid@uib.no

Justin E A Kroesens bilde

Justin E A Kroesen

Professor, Material Culture of Christianity

Avdeling for kulturhistorie

 • +47 55 58 31 27

Justin.Kroesen@uib.no

Stephan Kuhns bilde

Stephan Kuhn

Stipendiat

Avdeling for kulturhistorie

 • +47 55 58 31 42

Stephan.Kuhn@uib.no

Terje Lislevands bilde

Terje Lislevand

Førsteamanuensis

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 29 07

Terje.Lislevand@uib.no

Kari Gaarder Losnedahls bilde

Kari Gaarder Losnedahl

Professor emerita

Universitetsmuseet i Bergen

 • +47 55 58 31 10

Kari.Losnedahl@uib.no

Trond Lødøens bilde

Trond Lødøen

Forsker

Fornminneseksjonen

 • +47 55 58 29 29
 • +47 950 70 433

Trond.Lodoen@uib.no

Richard Mallys bilde

Richard Mally

Stipendiat

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 38 31

Richard.Mally@uib.no

Hanneke Meijers bilde

Hanneke Meijer

Førsteamanuensis

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 29 18
 • +47 406 41 559

Hanneke.Meijer@uib.no

Therese Nessets bilde

Therese Nesset

Stipendiat, mellomalderarkeologi

Avdeling for kulturhistorie

 • +47 55 58 80 30

Therese.Nesset@uib.no

Trond Roger Oskarss bilde

Trond Roger Oskars

Stipendiat

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 46 82
 • +47 938 59 926

Trond.Oskars@uib.no

Nannie Perssons bilde

Nannie Persson

Stipendiat

Avdeling for naturhistorie

Nannie.Persson@uib.no

Knut Mikjel Rios bilde

Knut Mikjel Rio

Professor

Avdeling for kulturhistorie

 • +47 55 58 31 12

Knut.Rio@uib.no

Per Harald Salvesens bilde

Per Harald Salvesen

Førsteamanuensis

Arboretet og Botanisk hage, Milde

 • +47 55 58 81 39

Per.Salvesen@uib.no

Anna Seniczaks bilde

Anna Seniczak

FORSKER

Avdeling for naturhistorie

Anna.Seniczak@uib.no

Jenny Smedmarks bilde

Jenny Smedmark

Førsteamanuensis

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 33 51

Jenny.Smedmark@uib.no

Kathrine Stenes bilde

Kathrine Stene

Stipendiat

Avdeling for kulturhistorie

 • +47 55 58 29 35

Kathrine.Stene@uib.no

Hans Frode Storaass bilde

Hans Frode Storaas

Professor

Avdeling for kulturhistorie

 • +47 55 58 31 19

Frode.Storaas@uib.no

Anne Helene Solberg Tandbergs bilde

Anne Helene Solberg Tandberg

Forsker

Avdeling for naturhistorie

 • +47 406 09 049

Anne.Helene.Tandberg@uib.no

Åshild Sunde Feyling Thorsens bilde

Åshild Sunde Feyling Thorsen

Stipendiat, visuell antropologi

Avdeling for kulturhistorie

 • +47 55 58 31 22
 • +47 951 76 610

Ashild.Thorsen@uib.no

Tor Tønsbergs bilde

Tor Tønsberg

Professor

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 33 33

Tor.Tonsberg@uib.no

Samuel James Walkers bilde

Samuel James Walker

Stipendiat

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 29 10

Samuel.Walker@uib.no

Dag Olav Øvstedals bilde

Dag Olav Øvstedal

Professor emeritus

Avdeling for naturhistorie

 • +47 55 58 81 40
 • +47 55 58 72 55

Dag.Ovstedal@uib.no

Leif Inge Åstveits bilde

Leif Inge Åstveit

Forsker, Prosjektleder ved arkeologiske undersøkelser

Fornminneseksjonen

 • +47 55 58 30 36
 • +47 481 88 748

Leif.Astveit@uib.no