Hjem
UiB Bærekraft
UiB Bærekraft

Disse fikk støtte av Klimafondet

Styringsgruppa for Klimanøytralt UiB behandlet nylig semesterets søknader om støtte fra Klimafondet og stipendet Grønn master. Se hvem som fikk midler her.

Klimafondet logo
Tildelingene fra Klimafondet ved UiB fra høstsemesteret er nå klare.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

UiB sitt klimafond støtter tiltak som bidrar i arbeidet for et mer klima- og miljøvennlig universitet, enten ved å direkte redusere UiBs klimafotavtrykk, eller ved å engasjere studenter og ansatte til en felles miljø- og klimadugnad.

Neste søknadsfrist til Klimafondet ved UiB er 17. mars 2024. Les mer om Klimafondet ved UiB her.

Klimafondet

Til søknadsfristen i oktober ble det levert 14 søknader. Totalt ble det tildelt 1 063 400 kroner. Tiltakene som fikk støtte er:

 • Bjerknessenteret for klimaforskning. Klimavorspiel for studenter i forbindelse med Klimafestvalen Varmere Våtere Villere. Tildelt 60.000 kroner.
 • Eiendomsavdelingen: Oppgradering av eksisterende sykkelhus for trygg sykkelparkering. Tildelt 300 000 kroner.
 • Eiendomsavdelingen: Sykkelhus for trygg parkering mellom Fysikkbygget og Marineholmen, Klimaklyngen. Tildelt 300 000 kroner.
 • Michael Sars Centre. Støtte til My Green lab-sertifisering av to laber, hver på kr. 20.000. Tildelt: 40.000 kroner.
 • Om i morgen: Bedriftskveld for studenter i Grieghallen. Tildelt 67.000 kroner.
 • Bærekraftspilotene ved UiB fikk støtte til flere ulike arrangementer innen sine fire ansvarsområder:
 • Rekruttering og sosial kveld for de frivillige på Byttebua. Tildelt 7.500 kroner.  
 • Arrangement for studenter på Akvariet, som del av Havuken 2024. Tildelt 35.000 kroner.  
 • Klimakonkurranse for studenter. Tildelt 200 000 kroner.  
 • Studentarrangement tilknyttet gjenbruksuken til BIR. Tildelt 13.400 kroner.  
 • Sosialt arrangement for studenter, med fokus på gjenbruk. Tildelt 5.500 kroner.    
 • Kampanje for økt grad av kildesortering ved UiB. Tildelt 20.000 kroner.
 • Watchparty for studenter, SDG konferansen 2024. Tildelt 15.000 kroner.

Mottaker av midler viser her til tilhørighet - ikke nødvendigvis avdeling/fakultet/institutt som helhet.

Grønn master

I tillegg til de ordinære søknadene til Klimafondet, ble også 10 stipender til «Grønn master» delt ut. Grønn master er en insentivordning for masteroppgaver med fokus på klima, miljø og bærekraft. Studenter ved UiB kan søke om 10 000 kr hver som blir finansiert av UiBs klimafond.

Ved søknadsfristen var det kommet inn 43 søknader. De 10 studentene som fikk Grønn master-stipend er tilknyttet fire av de syv fakultetene ved UiB. Følgende prosjekter er tildelt Grønn master-stipend høstsemesteret 2023:

 • Lars Brandt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: Tema: Lag i vegetasjonens respons på klimaendringer i høyfjellet i Nord-Norge.
 • Vetle Årsvoll Undheim, Det juridiske fakultet. Tema: Kampen om havarealene - Er dagens forvaltning av havarealene egnet til å fremme samordning og sameksistens?
 • Elise Marie Stensen-Lunde, Det psykologiske fakultet. Tema: Hvordan implementerer og fasiliterer mellomledere grønn strategi
 • Andrea Rosendahl, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Tema: Investigating the thermodynamic and dynamic development of Arctic cyclones.
 • Ingvild Thorsen, Det humanistiske fakultet. Tema: Bærekraftsledelse og kjønn i norsk næringsliv.
 • Katherina Tyssekvam, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Tema: Produksjonsestimat for Utsira Nord ved bruk av værvarslingsmodell fra Meteorologisk institutt.
 • Håkon Blågestad, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Tema: Optimal plassering av ladestasjoner for elektriske kjøretøy.
 • Robert Fureli, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Tema: Synliggjøre endringene i biodiversitet på høyfjellet i Nord Norge som følger av klimaendringene.
 • Birk Aarseth Grindal, Det humanistiske fakultet. Tema: Bærekraftsanalyse vedrørende bruken av sukkertare (Saccharina Latissima) som karbonlager ved dekommisjonering av bunnfast havvind: En dansk case-study.
 • Maiken Birkeland, Det humanistiske fakultet. Tema: Hvordan bidrar transformasjonslederskap til bærekraftig omstilling?

Neste søknadsfrist til Grønn master er 17. mars 2024. Les mer om Grønn master her.