Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
VALG 2024

Valg til instituttrådet 2024, Institutt for biovitenskap - valgresultat

Valg av representanter til instituttrådet for gruppe B (midlertidig ansatte i vitenskapelige stillinger) og gruppe D (studenter) for perioden 1.8.2024-31.7.2025 er nå avsluttet, Du finner resultatet med navn på valgte representanter og vararepresentanter her.

Bilde av hånd som legger stemmeseddel i urne
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Valgresultatet ble kunngjort 30.05.2024. Eventuelle klager må være valgstyret i hende innen 5. juni 2024.

Valgresultat gr. B – antall forslag: 3

Valgt som medlem:

Katherine Louise Powell Downham

 

Valgt som varamedlem:

1: Hasan Arsin

2: Kristine Birkeli

 

Valgresultat gr. D – antall forslag: 5

Valgt som medlem:

Rakel Standal Rege

Alexander Bouz Utskot

Valgt som varamedlem:

1: Emma Strand Haugen
2: Mathea O.S. Brunvoll
3: Liv Kristin Knappskog

Presentasjon av kandidatene

Kristine Birkeli - kandidat for gruppe B

Kristine Birkeli er stipendiat tilknyttet Faggruppe økologi og evolusjon

Hasan Arsin - kandidat for gruppe B

Portrettfoto av Hasan Arsin
Foto/ill.:
Privat

Hei !

Jeg er Hasan, og jeg har vært en del av BIO miljøet I UiB siden 2014 når jeg begynte med mitt doktorgradsutdanning. Nå er jeg på mitt andre år på en postdoktor stilling, og er ganske interessert for å både bli bedre informert om alt som påvirker oss i “Gruppe B”, og for å kommunisere våre saker opp til høyere nivå. Jeg er spesielt interessert i håndtering av disse økonomiske vanskelige tider av fakultet / instituttet og påvirkningner over hvordan vi jobber, laærer og forsker på et høyt nivå som alle vil beholde. 

Takk, og jeg ser frem til å høre fra alle dere, digitalt og personlig.

Katherine Downham - kandidat for gruppe B

Portrettfoto av Katherine Downham
Foto/ill.:
Privat

Hi!  

I’m Katie and I am currently in the second year of my PhD in the Molecular Biology group. In my free time I love to boulder, run, and am also a member of the scouts. I would like to be elected to the Institute Council as I want to learn more about and be involved in departmental matters. I believe I would be an excellent Gruppe B representative as I am approachable and diligent. You can easily find me at the Early Career Researcher Events if you want to bring anything up or have a casual chat! Having moved recently to UiB and Bergen I can provide a fresh outside perspective which I plan to actively use on behalf of Gruppe B during council meetings.  

Thank you for considering me and please say hi at the next Early Career Researcher Event 😊.

Rakel Standal Rege - kandidat for gruppe D

Rakel Standal Rege er bachelorstudent i biologi

Liv Kristin Knappskog - kandidat for gruppe D

Portrettfoto av Liv Kristin Knappskog
Foto/ill.:
Privat

Hei,

Jeg stiller som kandidat til instittutrådet fordi jeg er interessert i å ta vare på studenters interesse, samtidig som tilbudet ved instituttet for biovitenskap fortsetter å forbedres å oppdateres for å holdes relevant og interessant for studenter. 

Mvh

Liv Kristin Knappskog 

Masterstudent marinbiologi UiB

Mathea Brunvoll - kandidat for gruppe D

Portrettfoto av Mathea Brunvoll
Foto/ill.:
Privat

Hei!

Jeg er masterstudent i marinbiologi og jeg ønsker å stille til valg for å være en stemme mellom instituttet og studentene. Jeg ønsker å gi en plattform for meg og mine medstudenter for å kunne påvirke beslutninger som påvirker oss. Jeg er interessert i å være med å utvikle og forbedre biologiutdanningen for alle! 

Mvh Mathea O. S. Brunvoll 

Alexander Bouz Utskot - kandidat for gruppe D

Hei,

Jeg er en bachelorstudent i molekylærbiologi og økonomiansvarlig for Helix molekylærbiologisk fagutvalg. Jeg stiller til valg for å forbedre informasjonsflyt mellom instituttene og biostudenter som en helhet. 

Mvh,

Alexander Utskot 

Økonomiansvarlig for Helix

Emma Strand Haugen - kandidat for gruppe D

Emma Strand Haugen går tredje året på Integrert masterprogram i havbruk

Kunngjøring - valg til instituttrådet 2024

Det skal i 2024 velges representanter til instituttrådet for gruppe B (midlertidig ansatte i vitenskapelige stillinger) og gruppe D (studenter) for perioden 1.8.2024-31.7.2025.  

Ved Institutt for biovitenskap skal det velges følgende representanter:

  • Gruppe B: 1 representant og 2 vararepresentanter
  • Gruppe D: 2 representanter og 2 vararepresentanter

Valgperiode - 22.-24. mai

Valget begynner kl 09.00 den 22. mai og avsluttes den 24. mai 2023 kl. 12.00.

Nominasjonskomite

Ved valg til instituttrådet skal nominasjonskomiteen foreslå kandidater for valgstyret hvis det ved utløpet av forslagsfristen ikke er kommet inn tilstrekkelig antall forslag på kandidater, eller tilstrekkelig antall forslag på kandidater av begge kjønn.

  • Anne Bjune - gruppe A
  • Hasan Arsin - gruppe B
  • Grethe Aarbakke - gruppe C
  • Christina Marie Ingdal - gruppe D

Instituttrådets nåværende sammensetning

Gruppe A - Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger

Ørjan Totland (leder), Tom Ole Nilsen, Alistair William Robin Seddon, Runar Stokke         

Vara: Fergal O’Farrell                             

Gruppe B - Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling      

Natalya Gallo

Vara: Katharina Stracke, Christian Hans Quintana Zagaceta

Gruppe C - Teknisk og administrativt ansatte      

Julie Skadal, Frank Midtøy

Vara: Bjørg Flatekvål, Hilde Rief Armo

Gruppe D - Studenter    

Marte Elise Rørstad, Alexander Bouz Utskot 

Vara: Hanna Sannes, Gina Koulibaly Barry

Sekretær 

Administrasjonssjef Julie Stavnes

Instituttets valgkomité 2024

Manntall, liste over stemmeberettigede, valgbarhet og forslagsrett

For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet til UiB, jf § 6 Valgreglement for UiB.

Gr. B - her kan du sjekke om du står i mantalletManntallet vil bli oppdatert i mars.

Du kan stille til valg dersom du, når valget starter:

  • er midlertidig vitenskapelig ansatt i undervisnings- eller forskerstilling, dersom du er engasjert for minst ett år i minst halv stilling
  • eller- har vært sammenhengende ansatt eller engasjert i minst ett år i minst halv stilling

Gr D - her kan du sjekke om du står i mantalletManntallet vil bli oppdatert i mars.

Den som er valgbar har forslagsrett.

Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: valgstyret@uib.no.

Valgreglement for UiB.