Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Faggrupper

Faggruppe Mikrobiologi

Vi forsker på og underviser om mikroorganismer, dvs alger, bakterier og virus, i marine næringsnettet, i dyphavet, hydrotermale kilder og i arktisk permafrost. Vi har det faglige ansvaret for undervisningen i master i biologi, studieretning mikrobiologi https://www.uib.no/studier/MAMN-BIO/MI/plan

Hovedinnhold

Vi forsker på og underviser om mikroorganismer, dvs alger, bakterier og virus, i marine næringsnettet, i dyphavet, hydrotermale kilder og i arktisk permafrost. Vi forsøker å forstå hva som regulerer mikrobenes aktivitet, diversitet og populasjonsdynamikk, hvordan næringsstoffer omsettes i økosystemet og hvilken rolle mikrobene spiller for klimaet. Vi er også opptatt av mulighetene for å bruke mikroorganismer i industrielle prosesser, bioremediering og medisinproduksjon. Metodene vi bruker inkluderer klassisk mikrobiologi, molekylærbiologi, bioinformatikk og modellering. 

Vi har det faglige ansvaret for undervisningen i master i biologi, studieretning mikrobiologi https://www.uib.no/studier/MAMN-BIO/MI/plan