Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Faggrupper

Faggruppe miljø- og havbruksbiologi

Vår forsknings- og undervisningsaktivitet dreier seg om organismers utvikling og fysiologi med fokus på fisk og utfordringer i å etablere bærekraftig akvakultur. Vi har det faglige ansvaret for undervisning i tre studieretninger, Miljøtoksikologi, Havbruksbiologi og Utviklingsbiologi, fysiologi og ernæring samt profesjonsstudiet i Havbruk (sivilingeniør).

Hovedinnhold

Vår forsknings- og undervisningsaktivitet dreier seg om organismers utvikling og fysiologi med fokus på fisk og utfordringer i å etablere bærekraftig akvakultur. I tillegg forsker vi på toksikologiske mekanismer av miljøgifter for å sikre et rent og sunt hav. Vår forskning, undervisning og oppgaveveiledning dekker laboratorieanalyser, eksperimentelle studier og feltanalyser innen overordnete tema fra molekylære mekanismer, systembiologi, toksikologi, endokrinologi, utviklingsprosesser og fysiologisk homeostase til oppdrettsoptimalisering, fôring og økotoksikologi. Sentralt står samfunnets behov for utviklingen av bærekraftig oppdrett og et rent hav.

 

Vi har det faglige ansvaret for undervisning i tre studieretninger, Miljøtoksikologi, Havbruksbiologi og Utviklingsbiologi, fysiologi og ernæring samt profesjonsstudiet i Havbruk (sivilingeniør).