Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
BIO HMS-håndbok

Sikkerhet og førstehjelp ved BIO

Hovedinnhold

FØRSTEHJELP

Når et uhell er ute, er det alltid kjekt å kunne grunnleggende førstehjelp. Innføring i grunnleggende førstehjelp er tilgjengelig på sikresiden.no.

Gjør deg kjent med hvor på BIO du finner nærmeste førstehjelpskrin for små stikk og kutt skader. Prosedyrer for håndtering av stikk og kutt skader er beskrevet på HMS-portalen. Ved mer alvorlige skader må legevakten eller ambulanse tilkalles.

  • Ring legevakten: 116 117
  • Ring nødnummer: 113

HJERTESTARTERE

BIO har tre hjertestartere som er lett tilgjengelig. En hjertestarter er enkel å bruke, og den er selvforklarende. Når hjertestarteren åpnes aktiveres en stemme som forteller deg hva som skal gjøres (se informasjonsvideo fra Rødekors, Powerhart G5). Det er også mulig å endre språk fra norsk til engelsk. Hjertestarteren vil ikke gi støt dersom pasienten har puls, så ikke vær redd for å gjøre noe galt. Vesken med hjertestarteren inneholder også følgende hjelpemidler.

  • Saks, for å fjerne klesplagg
  • Barberblad for å sikre god kontakt mellom elektroden og huden
  • Klut for å tørke av klam hud for å sikre god kontakt mellom hud og elektrodene som skal festes.

Ring alltid 113, si hvor du er, følg instruksjoner og send noen som kan ta imot ambulansen. Start livreddende førstehjelp.

Bildet av hjertestarter montert på vegg i 5. etasje av Bioblokken, utenfor lunsjrommet

TM55, Bioblokken, 5. etasje, ved lunsjrommet

Foto/ill.:
UiB

Bilde av hjertestarter montert ved heisen i nord i 3. etasje av Bioblokken

TM55, Bioblokken, 3. etasje

Foto/ill.:
UiB

Bilde av hjertestarter montert på vegg i vestibylen ved inngang til A-blokken

TM53A/Biologen, A-blokken, vestibylen

Foto/ill.:
UiB

SIKRESIDEN.NO

Det er ikke alltid like lett å vite hva man skal gjøre dersom en krisesituasjon oppstår, eller hva vi kan gjøre for å motvirke at uønskede hendelser oppstår. 

Sikresiden.no er et nasjonalt nettsted som samler nødvendig informasjon angående opplæring og råd om hva som skal gjøres i en krisesituasjon. I tillegg får man informasjon om hva du kan gjøre for å bedre sikkerheten for å forhindre at uønskede situasjoner kan oppstå. Sikresiden gir generell informasjon samtidig som det kobles opp til UiB sin HMS portal og gjeldende retningslinjer for brannvern, trusler, vold og seksuell trakassering.

BIOs retningslinjer vedr mobbing og trakassering finner du her

OPPLÆRING OG KURS

Faggruppen for HMS og beredskap ved UiB tilbyr en rekke ulike kurs og e-læringskurs innen helse, miljø og sikkerhet.

Oversikt over kurstilbudet finner du her