Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Råd og utvalg

Her finner du oversikt over ulike råd og utvalg ved Institutt for biovitenskap

Instituttrådet

Gruppe A:        Ørjan Totland(leder), Dag Lorents Aksnes, Sigrun Eliassen,
                           Arild Folkvord, Aurelia Lewis
Gruppe B:        Erna Iren Heggland, Aina-Cathrin Øverland
Gruppe C:        Julie Skadal, Frank Midtøy, Knut Olav Daasvatn
Gruppe D:        Astrid Medhus, Jöel Bertil Gjertz Mørkved, Siri Elise Saakvitne Vaim

Sekretær:       Administrasjonssjef

Vara til instituttråd:
Gruppe A:        Ivar Rønnestad, Jorun Karin Egge, Jon Vidar Helvik,
                           Inga Kjersti Sjøtun, Alistair Seddon, Anders Fjose
Gruppe B:        Aina-Cathrin Øverland, Siri Vatsø Haugum, Mariann Eilertsen, Lars Jansen Sverkeli
Gruppe C:        Beate Ulrikke Rensvik, Roger Lille-Langøy, Rita Karlsen, Grethe Aarbakke
Gruppe D:        Lise Christine Holberg Østensvig, Marte Bårvåg Nesse, Ingeborg Yddal, Helga Øen Åsnes, Christine Tveiten Johansen

HMS-utvalget

Leder:                              Evy Foss Skjoldal

Medlemmer:              Ivar Hordvik
                                       Aage Paus                                      
                                       Mette Hordnes
                                       Svein Rune Erga                                       
                                       Solveig Thorkildsen(EcoOnline) 
                                       Hee-Chan Seo
                                    
                                       Andreas Midlang(studentrepresentant)
                                       Ørjan Totland (instituttleder)
                                       Terje Restad (administrasjonssjef)


 

Observatører:              Verneombud A-blokk: David Rees
                                       Vara A-blokk:             Beate Ulrikke Rensvik
                                       Verneombud B-blokk: Heikki Savolainen
                                       Vara B-blokk:             Birte Töpper
                                       Verneombud Bioblokk:Anne-Elise Jordal
                                       Vara Bioblokk:            Heidrun Nylund
                                       Verneombud Bioblokk:Diana Turcu
                                       Vara Bioblokk:            Lill Knudsen
                                       Verneombud MBS :     Mette Hordnes
                                       Vara MBS.                  Knut Thomas Sørlie
                                      

Sekretær:                        Nina Hølland