Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Organisasjon

Råd og utvalg

Her finner du oversikt over ulike råd og utvalg ved Institutt for biovitenskap.

Hovedinnhold

Under finner du informasjon om instituttets faste råd og utvalg.  Sakslister og protokoller fra møtene skal etter hvert legges ut på siden til det enkelte organet (klikk på lenken under) - ikke alt er på plass ennå.

 

HMS-utvalget

Leder:                              

Ann Kristin Frøyset

Medlemmer                   

Mette Hordnes, Solveig Torkildsen, Hee-Chan Seo (gruppe A), Marte Rørstad (studentrepresentant), Ann-Elise Olderbakk Jordal (GMO), Ørjan Totland (instituttleder), Julie Stavnes (administrasjonssjef).

Observatører                  

Instituttets verneombud er observatører i HMS-utvalget. En oppdatert liste over instituttets og universitetets verneombud og verneområder finnes her - verneområde 2.6.1 til 2.6.5 i tabellen.

 

Programstyret for Integrert masterprogram i havbruk (sivilingeniør)

  • Professor Sigurd Stefansson – BIO (leder)  
  • Professor Sigurd Handeland – BIO  
  • Førsteamanuensis Øystein Stavø Høvig – HVL
  • Marthe Gjerstad Hodneland (sekretær)  
  • Teknisk sjef Harald Sveier – Lerøy Seafood Group ASA Disse er oppnevnt for 4 årsperioden 1.1.2019 - 31.12.2022.  
  • Student Bibbi Maria Kallay Hjelle og Kristine Johannessen Kannelønning er oppnevnt for perioden 1.1.2019 - 30.06.2021  

Fagutvalg og studentorganisasjoner

BFU - Biologisk fagutvalg:

Leder: Hanna Sannes
Epost: bfu@uib.no
Facebook:facebook.com/bfuUiB/

 

Fagutvalget for Havbruk:

Leder: Ludvik Wolfgang Forbord Fiksdal

 

LFFH – Linjeforeningen for Fiskehelse og Havbruk:

Leder: Kristine Dahlgren
Epost: info@lffh.no
Nettside: www.lffh.no
Facebook: facebook.com/LFFHBergen
 

 

Helix – fagutvalget for molekylærbiologistudenter:

Leder: Ragnar Rannov Alstad
Epost: heliks.styret@uib.no
Nettside:www.uib.no/mbi/53016/heliks-studentorganisasjonen-molekyl%C3%A6rbiologistudenter
Facebook (privat gruppe): facebook.com/groups/heliks