Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Råd og utvalg

Her finner du oversikt over ulike råd og utvalg ved Institutt for biovitenskap

Instituttrådet

Gruppe A:        Ørjan Totland (leder), Dag Lorents Aksnes, Joh.Arvid Grytnes, Sushma Grellscheid
                           
Gruppe B:        Mariann Eilertsen, Karina Dale
Gruppe C:        Lill Kristin Knudsen, Frank Midtøy
Gruppe D:        Amanda Kästel Sandal Fond, Stian Torset

Sekretær:       Administrasjonssjef

Vara til instituttråd:
Gruppe A:        Dorothy Dankel
              
Gruppe B:         Floriana Lai
Gruppe C:        Julie Skadal, Knut Olav Daasvatn
Gruppe D:        Anders Honningsvåg Stene

I UiBs regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene, omtales regler for instituttrådets sammensetning under § 13 og kompetanse (oppgaver) under § 14.  

 

 

Møter i rådet 2019

Møtedato                   Innkalling og saksliste                                   Protokoll

20.08.2019                Sakspapirer, Budsjettabeller

26.09.2019                Sakspapirer, Forslag til økonomimodell                Protokoll

26.11.2019                Sakspapirer

 

 

 

HMS-utvalget

Leder:                              Evy Foss Skjoldal

Medlemmer:              Ivar Hordvik
                                       Aage Paus                                      
                                       Mette Hordnes
                                       Svein Rune Erga                                       
                                       Solveig Thorkildsen(EcoOnline) 
                                       Hee-Chan Seo
                                    
                                       Tor Frøyen(studentrepresentant)
                                       Adam Mortensen(studentrepresentant)
                                       Ørjan Totland (instituttleder)
                                       Terje Restad (administrasjonssjef)


 

Observatører:              Verneombud A-blokk: David Rees
                                       Vara A-blokk:             Beate Ulrikke Rensvik
                                       Verneombud B-blokk: Heikki Savolainen
                                       Vara B-blokk:             Birte Töpper
                                       Verneombud Bioblokk:Anne-Elise Jordal
                                       Vara Bioblokk:            Heidrun Nylund
                                       Verneombud Bioblokk:Diana Turcu
                                       Vara Bioblokk:            Lill Knudsen
                                       Verneombud MBS :     Mette Hordnes
                                       Vara MBS.                  Knut Thomas Sørlie
                                      

Sekretær:                        Nina Hølland