Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Blant Norges beste utdanninger

Institutt for biologi er i finalen til å bli Senter for fremragende utdanning (SFU). – Det er en fjær i hatten til fagmiljøet og til universitetet sier Oddrun Samdal, viserektor for UiB.

Hovedinnhold