Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Levendelaboratoriene

zeb
Foto:
Eivind Senneset

Levendelaboratoriene til BIO består av 4 hovedenheter:

  • Levendeavdeling Bioblokk
  • Lakseluslaben 
  • Sebrafiskfasiliteten
  • Levendeavdeling A-Blokk
    • Planktonlabben
    • Algelaben
    • Guppylaben

Marinbiologisk stasjon har også en egen levendeavdeling med tilhørende uteanlegg og planktonfiltersystem. I tillegg disponerer UiB et stort våtroms areal tilhørende Industrilaboratoriet.

Samlet sett gir Levendelaboratoriene tilgang til et vidt spekter av eksperimentelle forskningsmuligheter innen marin og akvatisk forskning på et høyt internasjonalt nivå. Hoveddelen av laboratoriene er av nyere dato eller ble ombygget de to siste årene.

Fasilitetene på Marineholmen representerer en uvurderlig ressurs for flere av de marine fagmiljøene ved Marineholmen, og har med sin samlokalisering med andre viktige fagmiljø og fasiliteter i sentrum av Bergen, et stort fortrinn sammenlignet med andre laboratorier nasjonalt og internasjonalt

Ler mer her.