Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Henriette Linge og fire andre undervisere får statusen Fremragende underviser. Som første utdanningsinstitusjon i Norge innfører Universitetet i Bergen meritteringsordningen.
Plastilina-åmer plassert rundt heile verda avslører kvar det er størst og minst sjanse for å verta eten. UiB-forskar Vigdis Vandvik var med i felten, og er medforfattar på ein artikkel som no er publisert i det vitskaplege tidsskriftet Science.
Årets julegave er allerede klar på MatNat: Animasjonen viser hvordan det nye læringssenteret blir.
Biologen Katherine Jane Willis er utnemnt til æresdoktor ved Universitetet i Bergen.
Rasmus flytta til Bergen for å begynne å studere molekylærbiologi, men hadde ein ullen plan om å kunne hoppe over til medisin seinare, men fant etter kvart ut at forsking høyrtes mykje meir gøy ut.
Se dekan Helge K. Dahles presentasjon fra allmøtet 22. mars. Scenario 2030-rapporten viser at fakultetet står foran store utfordringer.
Professor emeritus John Birks skal leia prosjektet HOPE, som skal finne ut kva påverknad forhistoriske menneske kan ha hatt på jorda. Prosjektet vert gjort mogeleg ved hjelp av det prestisjefylte ERC Advanced Grant frå EU.
Det var med stor sorg vi mottok meldingen om at professor Jacqueline Andreè Naze Tjøtta sovnet inn 9. mars.
Cold and sunny winter days are perfect for burning off a few hectares of heath. Yes, you read it right. Students from the University of Bergen (UiB) grasped the opportunity to join heather burning on Lygra, an island just outside Bergen, last week.
Mens studentene i Bergen får stadig flere studieprogram som gir sivilingeniør-kompetanse, styrkes samarbeidet mellom institusjonene.
John Birks vart professor emeritus for to år sidan, men har ingen planar om å ta seg fri. Han vil fortsetje å forske i mange år framover.
(TROMSØ): Over 20 UiB-forskere har denne uken delt forskningsresultater, bygget nettverk og markert Universitetet i Bergens sterke posisjon i forhold til nordområdene.
Ingvild Sundal Joys og Ole Bjørnstad er snart ferdig med bachelorgraden i biologi. Her forteller de om hvordan det var å begynne å studere og hvordan de ser for seg å bruke utdanningen når de skal ut i jobb.
The first workshop in the dCod 1.0 project was organized at Voss during a busy December month. 22 participants from all Norwegian partners participated in discussions, cross-disciplinary crash courses, and teambuilding.
Forskningsgruppen arrangerte HMS-møte 6. desember 2016, etterfulgt av bowling og julemiddag.
"Folkelig og levende formidling", mener juryen som tildeler Gyri Teien Haugland ved Institutt for biologi årets hjernekraftpris.

Sider