Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhetsarkiv for Institutt for biovitenskap (BIO)

Eldre, kreftpasientar, og overvektige kan få hjelp gjennom eit hormon som byggjer musklar, viser ny forsking frå Universitetet i Bergen.
Erfarne MatNat'ere og ekstern styreleder og nestleder skal sitte i det nye fakultetsstyret. Nå er valgresultatet klart.
Birkelandsenterets Michael Hesse anerkjennes for den store forskningsinnsatsen for den amerikanske romfartsorganisasjonen.
Institutt for biologi organiserer den faglige aktiviteten i faggrupper og den nye organiseringen ble vedtatt i Instituttrådet 30. mai 2017.
Mer enn ett tusen millioner tonn av små fisk og andre smådyr flytter seg opp til en kilometer opp og ned i havet – hvert døgn. En artikkel i Science Advances avslører grunnene.
Professor Øyvind Fiksen og fire andre undervisere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet får statusen Fremragende underviser.
Henriette Linge og fire andre undervisere får statusen Fremragende underviser. Som første utdanningsinstitusjon i Norge innfører Universitetet i Bergen meritteringsordningen.
Plastilina-åmer plassert rundt heile verda avslører kvar det er størst og minst sjanse for å verta eten. UiB-forskar Vigdis Vandvik var med i felten, og er medforfattar på ein artikkel som no er publisert i det vitskaplege tidsskriftet Science.
Årets julegave er allerede klar på MatNat: Animasjonen viser hvordan det nye læringssenteret blir.
Biologen Katherine Jane Willis er utnemnt til æresdoktor ved Universitetet i Bergen.
Rasmus flytta til Bergen for å begynne å studere molekylærbiologi, men hadde ein ullen plan om å kunne hoppe over til medisin seinare, men fant etter kvart ut at forsking høyrtes mykje meir gøy ut.
Se dekan Helge K. Dahles presentasjon fra allmøtet 22. mars. Scenario 2030-rapporten viser at fakultetet står foran store utfordringer.
Professor emeritus John Birks skal leia prosjektet HOPE, som skal finne ut kva påverknad forhistoriske menneske kan ha hatt på jorda. Prosjektet vert gjort mogeleg ved hjelp av det prestisjefylte ERC Advanced Grant frå EU.
Det var med stor sorg vi mottok meldingen om at professor Jacqueline Andreè Naze Tjøtta sovnet inn 9. mars.
Cold and sunny winter days are perfect for burning off a few hectares of heath. Yes, you read it right. Students from the University of Bergen (UiB) grasped the opportunity to join heather burning on Lygra, an island just outside Bergen, last week.
Mens studentene i Bergen får stadig flere studieprogram som gir sivilingeniør-kompetanse, styrkes samarbeidet mellom institusjonene.

Sider