Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Administrativt og teknisk ansatte ved Institutt for biovitenskap (BIO)

Arild Breistøls bilde

Arild Breistøl

Overingeniør, Palaeo Lab Technician

Institutt for biovitenskap (BIO)

 • +47 55 58 87 24
 • +47 930 31 521

Arild.Breistol@uib.no

Diep Mach Ellertsens bilde
Nina Karin Ellingsens bilde
Oddfrid T. Kårstad Førlands bilde

Oddfrid T. Kårstad Førland

Rådgiver, Koordinator for Senter for framifrå utdanning i biologi - bioCEED

Institutt for biovitenskap (BIO)

 • +47 55 58 22 24
 • +47 480 01 853

Oddfrid.Forland@uib.no

Mette Hordness bilde

Mette Hordnes

Ledende forskningstekniker

Institutt for biovitenskap (BIO)

 • +47 55 58 39 58
 • +47 992 05 957

Mette.Hordnes@uib.no

Knut Helge Jensens bilde

Knut Helge Jensen

Senioringeniør

Institutt for biovitenskap (BIO)

 • +47 55 58 35 98
 • +47 934 46 065

Knut.Jensen@uib.no

Rita Karlsens bilde

Rita Karlsen

Avdelingsingeniør

Institutt for biovitenskap (BIO)

 • +47 55 58 46 25
 • +47 977 56 995

Rita.Karlsen@uib.no

Lill Kristin Knudsens bilde

Lill Kristin Knudsen

Seniorkonsulent, Studieveileder ved Institutt for Biovitenskap

Institutt for biovitenskap (BIO)

 • +47 55 58 45 29

Lill.Knudsen@uib.no

Kenneth Melands bilde

Kenneth Meland

Senioringeniør

Institutt for biovitenskap (BIO)

 • +47 55 58 46 14
 • +47 950 78 163

Kenneth.Meland@uib.no

Siân Kristin Phillipss bilde

Siân Kristin Phillips

Overingeniør, Zebrafish facility manager

Institutt for biovitenskap (BIO)

 • +47 55 58 44 93
 • +47 943 31 824

Sian.Phillips@uib.no

Terje Restads bilde

Terje Restad

Administrasjonssjef

Institutt for biovitenskap (BIO)

 • +47 55 58 44 61
 • +47 480 14 153

Terje.Restad@uib.no

Hilde Rief Armos bilde

Hilde Rief Armo

Avdelingsingeniør

Institutt for biovitenskap (BIO)

 • +47 55 58 81 89
 • +47 986 43 504

Hilde.Armo@uib.no

Jonathan Soulés bilde

Jonathan Soulé

Overingeniør, Senter for Fremragende Utdanning i biologi - bioCEED

Institutt for biovitenskap (BIO)

 • +47 55 58 44 88

Jonathan.Soule@uib.no

Tomas Sørlies bilde

Tomas Sørlie

Ledende forskningstekniker

Institutt for biovitenskap (BIO)

 • +47 55 58 39 45
 • +47 992 05 956

Tomas.Sorlie@uib.no

Birte Tøppers bilde

Birte Tøpper

Avdelingsingeniør

Institutt for biovitenskap (BIO)

 • +47 55 58 46 44
 • +47 402 84 640

Birte.Topper@uib.no