Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Administrativt og teknisk ansatte ved Institutt for biovitenskap (BIO)

Hilde Rief Armos bilde

Hilde Rief Armo

Overingeniør

Institutt for biovitenskap (BIO)

 • +47 55 58 81 89
 • +47 986 43 504

Hilde.Armo@uib.no

Sverre Jarle Borchs bilde

Sverre Jarle Borch

Førstekonsulent

Institutt for biovitenskap (BIO)

 • +47 55 58 45 00
 • +47 995 84 385

Sverre.Borch@uib.no

Arild Breistøls bilde

Arild Breistøl

Overingeniør, Palaeo Lab Technician

Institutt for biovitenskap (BIO)

 • +47 55 58 87 24
 • +47 930 31 521

Arild.Breistol@uib.no

Elsa Denkers bilde

Elsa Denker

Senioringeniør, Marin utviklingsbiologi gruppe

Institutt for biovitenskap (BIO)

Elsa.Denker@uib.no

Diep Mach Ellertsens bilde
Nina Karin Ellingsens bilde
Oddfrid T. K. Førlands bilde

Oddfrid T. K. Førland

Seniorrådgiver, Koordinator for Senter for framifrå utdanning i biologi - bioCEED

Institutt for biovitenskap (BIO)

 • +47 55 58 22 24
 • +47 480 01 853

Oddfrid.Forland@uib.no

Mette Hordness bilde

Mette Hordnes

Avdelingsingeniør

Institutt for biovitenskap (BIO)

 • +47 55 58 39 58
 • +47 992 05 957

Mette.Hordnes@uib.no

Nina Høllands bilde

Nina Hølland

Seniorkonsulent

Institutt for biovitenskap (BIO)

 • +47 55 58 46 05
 • +47 959 06 651

Nina.Holland@uib.no

Cathy Jenkss bilde

Cathy Jenks

Senior forskn.tekn

Institutt for biovitenskap (BIO)

 • +47 55 58 44 52
 • +47 480 61 349

Cathy.Jenks@uib.no

Knut Helge Jensens bilde

Knut Helge Jensen

Senioringeniør, (jobber ikke lenger i denne stillingen, men er gjesteforsker ved BIO)

Institutt for biovitenskap (BIO)

 • +47 55 58 35 98
 • +47 934 46 065

Knut.Jensen@uib.no

Rita Karlsens bilde

Rita Karlsen

Overingeniør

Institutt for biovitenskap (BIO)

 • +47 55 58 46 25
 • +47 977 56 995

Rita.Karlsen@uib.no

Lill Kristin Knudsens bilde

Lill Kristin Knudsen

Seniorkonsulent, Studieveileder ved Institutt for Biovitenskap.

Institutt for biovitenskap (BIO)

 • +47 55 58 45 29

Lill.Knudsen@uib.no

Kenneth Melands bilde

Kenneth Meland

Senioringeniør

Institutt for biovitenskap (BIO)

 • +47 55 58 46 14
 • +47 950 78 163

Kenneth.Meland@uib.no

Frank Midtøys bilde

Frank Midtøy

Senioringeniør

Institutt for biovitenskap (BIO)

 • +47 55 58 44 11
 • +47 408 78 385

Frank.Midtoy@uib.no

Pavinee Nimmongkols bilde
Sandra Ninzimas bilde

Sandra Ninzima

Avdelingsingeniør

Institutt for biovitenskap (BIO)

 • +47 55 58 54 25
 • +47 402 91 695

Sandra.Ninzima@uib.no

Sian Kristin Phillipss bilde

Sian Kristin Phillips

Overingeniør, Zebrafish facility manager

Institutt for biovitenskap (BIO)

 • +47 55 58 44 93
 • +47 943 31 824

Sian.Phillips@uib.no

Jonathan Soulés bilde

Jonathan Soulé

Senioringeniør, Senter for Fremragende Utdanning i biologi - bioCEED

Institutt for biovitenskap (BIO)

 • +47 55 58 44 88

Jonathan.Soule@uib.no

Julie Stavness bilde

Julie Stavnes

Administrasjonssjef

Institutt for biovitenskap (BIO)

 • +47 55 58 53 30
 • +47 995 91 846

Julie.Stavnes@uib.no

Diana Cornelia Turcus bilde

Diana Cornelia Turcu

Overingeniør, Labansvarlig for lab 1, lab 2 og proteinlab i Faggruppe Molekylærbiologi på institutt for biovitenskap. Opplæring og veiledning av studenter, undervisning.

Institutt for biovitenskap (BIO)

 • +47 55 58 44 48

Diana.Turcu@uib.no

Birte Töppers bilde

Birte Töpper

Senioringeniør

Institutt for biovitenskap (BIO)

 • +47 55 58 46 44
 • +47 402 84 640

Birte.Topper@uib.no