Home
Employee Pages

Employee Pages

General
1 week ago
General
Ny kontaktinformasjon for Kortsenteret fra 11.november 2019. Henvendelser skal nå gjøres via ny felles tjenesteportal UiBhjelp. https://www.uib.no/foransatte/131351/ny-kontaktinformasjon-kortsenteret-fra-11november-2019
1 week ago
General
1 month ago
General
Brannvernopplæring høsten 2019 på Studentsenteret, Parkveien 1. Teori og praktisk slukking. https://www.uib.no/foransatte/96078/brannvernopplæring-våren-2019
3 months ago
General
Pålogging til uib.no gjøres nå via Dataporten/FEIDE, samme påloggingssystem som blant annet HR-portalen m.fl. https://w3.uib.no/nb/user
1 year ago