Home
Employee Pages

Employee Pages

General
Brannvernopplæring høsten 2019 på Studentsenteret, Parkveien 1. Teori og praktisk slukking. https://www.uib.no/foransatte/96078/brannvernopplæring-våren-2019
3 weeks ago
General
Stenging av parkering ved Jahnebakken 3 fra og med uke 33. https://www.uib.no/foransatte/128398/stenging-av-parkering-ved-jahnebakken-3
2 months ago
General
Campusbuss. Midlertidig flytting av stoppested ved Odonotologi bygget ved Årstadveien 19 og 17.
7 months ago
General
Pålogging til uib.no gjøres nå via Dataporten/FEIDE, samme påloggingssystem som blant annet HR-portalen m.fl. https://w3.uib.no/nb/user
11 months ago