Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
I møte med NAV

Når velferdsstaten bryter tilliten ned

Olav Elgvin er ute med ny artikkel i Tidsskrift for samfunnsforskning, skrevet i samarbeid med Jon Horgen Friberg.

Ordsky

Main content

Artikkelen «Når velferdsstaten bryter tilliten ned: Somaliske innvandrere i møte med NAV» undersøker hvordan opplevelser av tillit, tilhørighet og medborgerskap blant innvandrere fra Somalia blir formet i møte med offentlig velferdsforvaltning.

Elgvin og Friberg finner at møtet med NAVs tiltaksapparat i stor grad oppleves som meningsløst, ydmykende og vilkårlig. I tillegg har det en negativ påvirkning på brukeres selvtillit, motivasjon og tiltro til storsamfunnets institusjoner.

Analysene er basert på fokusgrupper og kvalitative intervjuer med somaliske NAV-brukere og ansatte i NAV. Dataene er samlet inn gjennom et prosjekt finansiert av NAV gjennom programmet FARVE – forsøksmidler arbeid og velferd.

Elgvin og Friberg er kolleger i Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning. Olav Elgvin er stipendiat ved Institutt for sammenliknende politikk, hvor han har vært engasjert siden 2014.