Home
Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Sa farvel til 94 år med UiB-erfaring

Instituttet takket av tre damer som har betydd mye.

Fra venstre Marit Ullestad Nilsen, Deirdre M. Collins Kolle og Randi Hvidsten Power.
Fra venstre Marit Ullestad Nilsen, Deirdre M. Collins Kolle og Randi Hvidsten Power.
Photo:
Joakim Dahl Haaland

Main content

Torsdag 15. september var det dekket til avskjedsmarkering i Knut Fægris hus i Villaveien på Høyden. Men selv om det var mye latter og glede i rommet, var dette en vemodig dag for Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap (AHKR). Dette var nemlig dagen man måtte ta farvel med tre av instituttets mest betrodde medarbeidere.

Deirdre M. Collins Kolle, Marit Ullestad Nilsen og Randi Hvidsten Power gikk alle av med pensjon ved semesterstart.

Ble takket av

De tre som ble takket av var alle ansatt i administrasjonen, og hadde etter hvert opparbeidet seg en enorm kompetanse. Til sammen tar de med seg hele 94 år med UiB-erfaring når de nå forlater skuten.

Ved avskjedsmarkeringen holdt både instituttleder Jan Heiret, administrasjonssjef Britt Kristin Holsen og studieleder Julie Alver Tønsaker Watkins tale. Også fakultetsdirektør Trine Moe var på plass for å takke dem av. Fagmiljøene ved instituttet ville ikke være noe dårligere. Professor i historie, Teemu Sakari Ryymin, førsteamanuensis i kulturvitenskap, Hans-Jakob Ågotnes og førsteamanuensis i arkeologi, Nils Anfinset kom også med gode ord til de tre som skulle begi seg over i pensjonistenes rekker. 

Imponerende karrierer

Randi Hvidsten Power er den med aller lengst fartstid. Hun kom til Universitetet i Bergen allerede i 1978, og tilbrakte dermed hele 38 år ved institusjonen før hun takket for seg. Randi ble først ansatt som kontorassistent ved Institutt for privatrett ved SV-fakultetet, men flyttet allerede året etter over til Etno-folkloristisk institutt i fast stilling. Der ble hun helt til 1996, da turen gikk over til daværende Institutt for kulturstudier og kunsthistorie som konsulent med hovedansvar for eksamensarbeid. Ved opprettelsen av AHKR i 2007 tok hun steget over til et nytt felt, nemlig administrasjonsarbeid. Her ble hun værende som førstekonsulent i ni år, før hun nå blir pensjonist.

Det skulle akkurat rekke å bli jappetid før Deirdre M. Collins Kolle, i 1982, ankom Universitetet i Bergen. Deirdre hadde tidligere arbeidet ved Trinity College i Dublin, og fortsatte sin arbeidsgjerning i høyere utdanning ved Historisk institutt ved UiB. Hun startet i en vikarstilling som kontorassistent, en stilling hun bare året etter fikk fast. Så ble hun fullmektig, førstefullmektig, konsulent og førstekonsulent gjennom 80-, 90-, og begynnelsen av 2000-tallet. Da Historisk institutt ble en del av AHKR i 2007, ble hun med på flyttelasset, og jobbet som førstekonsulent med ansvar for eksamen og undervisning i nettopp historie. Deirdre har tilbrakte totalt 34 år ved UiB. I 1993 var hun medlem av Biblioteksutvalget ved HF, og hun var også hovedverneombud ved fakultetet i 1994.

Enda et tiår skulle gå før den siste av trekløveret, Marit Ullestad Nilsen, ble ansatt ved Universitetet i Bergen. I juni 1994 begynte hun som fullmektigvikar ved Personal- og Organisasjonsavdelingen. Allerede året etter flyttet hun over til en delt ordning mellom Institutt for samfunnspsykologi og Arkeologisk institutt i den samme stillingen. Hun delte arbeidstiden 50-50 mellom de to instituttene frem til 1998, da hun ble fast ansatt som fullmektig ved Arkeologisk institutt. Da AHKR ble et faktum, gikk hun over i en konsulentstilling med ansvar for eksamens- og undervisningsarbeid i arkeologi og kulturvitenskap. Da det i sommer var på tide å takke for seg, hadde Marit lagt bak seg imponerende 22 år ved UiB.