Home
Department of Comparative Politics

Integreringskonsulent ved Introduksjonssenteret for flyktninger

Sara Grimen fullførte mastergraden i sammenliknende politikk våren 2015 og jobber nå på Introduksjonssenteret for flyktninger i Bergen kommune.

Jeg skrev en masteroppgave om norsk asylpolitikk. Den inngående kunnskapen jeg fikk om dette emnet har definitivt hjulpet meg å få den jobben jeg har nå.

Hvor jobber du nå/hva jobber du med?
Jeg jobber som integreringskonsulent på Introduksjonssenteret for flyktninger i Bergen kommune. Der jobber jeg med å veilede og bosette flyktninger.

Hvorfor valgte du å studere sampol?
Da jeg valgte bachelor i statsvitenskap var planen å gå videre med pedagogikk, for deretter å bli lærer. Dette var også grunnen til at jeg valgte å ta et årsstudium i religion og etikk. Men da jeg var ferdig med bacheloren følte jeg meg langt i fra utlært. Jeg valgte derfor å gå videre med master. Jeg hadde hørt mye bra om sammenliknende politikk i Bergen, så UiB ble et lett valg.

Hvordan har sampolutdannelsen hjulpet deg i å få jobben du har nå, eventuelt din første jobb etter endt utdannelse?
Jeg skrev en masteroppgave om norsk asylpolitikk. Den inngående kunnskapen jeg fikk om dette emnet har definitivt hjulpet meg å få den jobben jeg har nå.

På hvilken måte drar du nytte av det du har lært på sampol i jobbsammenheng?
Det jeg lærte på sampol som var mest nyttig var spesialiseringen jeg tilegnet meg da jeg skrev masteroppgaven. I tillegg lærte vi å sette oss inn i og behandle store mengder litteratur på kort tid. Dette har gjort det lettere å tilegne seg kunnskap og å sette seg inn i nye emner og fagfelt. Den inngående kunnskapen vi har i samfunnsvitenskapelig metode og analyse har også vært nyttig i jobbsammenheng.

Føler du at utdannelsen ved Institutt for sammenliknende politikk har gitt deg en kompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet?
Jeg tror sampol-studenter er som poteter. De kan læres opp til å kunne jobbe med veldig mye forskjellig. Blant annet gir den grundige kunnskapen i samfunnsvitenskapelig metode og analyse studentene en god evne til å tolke sammenhenger i samfunnet. Dette er noe mange arbeidsplasser har behov for.

Hva vil du anbefale til studenter som ønsker jobben din?
Jeg vil anbefale studenter å tenke nøye gjennom emnet for masteroppgaven sin. Det er lurt å velge et emne som retter seg mot et spesielt fagfelt som du kunne ønske å jobbe med videre. Jeg valgte et emne jeg var veldig interessert i, men jeg var bevist på hvilke fremtidige jobbmuligheter jeg hadde innen dette fagfeltet. Da var det mye enklere å «selge seg» til arbeidsgiver.