Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Utdanne demokratiske medborgere: skolevalg

Julie Ane Ødegaard Borge disputerte fredag 4. november for ph.d.- graden ved UiB med avhandlingen: «Creating Democratic Citizens? An analysis of Mock Elections as Political Education in School».

Julie Ane Ødegaard Borge
Julie Ane Ødegaard Borge disputerer fredag 4. november for ph.d.-graden ved UiB. Borge argumenterer for at skolevalg er en institusjon i utdanningen av demokratiske medborgere i Norge.
Photo:
Øyvind Ganesh

Main content

De siste årene har alle de videregående skoler i Norge gjennomført skolevalg, men ingen har tidligere forsket på hva de egentlig formidler til nye generasjoner. Borge argumenterer for at skolevalgene er en institusjon i den politiske utdanningen i Norge. En av oppgavene demokratiske institusjoner har er å utdanne demokratiske medborgere. Basert på data samlet inn ved feltarbeid og skolevalgsundersøkelser belyser hun hvordan skolevalgene grunngir valgdeltagelse for elevene og deres oppfatninger av aktiviteten de er med på. Et hovedfunn i avhandlingen er at deltagelse i skolevalget gir økt stemmevilje ved Stortingsvalg. Skolevalget presenterer valgdeltagelse som normen, og elevene stemmer fordi det er en oppgave de får på skolen.

Den generelle trenden om å kombinere underholdning og politikk slår inn i skolevalget, særlig gjennom skoledebatten. Deltagelse på skoledebatten har ingen effekt på elevenes stemmevilje ved Stortingsvalget. I dybdeintervju med elever kommer det frem at skoledebatten presenterer politiske identiteter som ungdommer avviser. Både fordi de ikke er som ungdommer selv, men også fordi de ikke er det elevene kaller for «ordentlige politikere». De er useriøse og uprofesjonelle, et bilde som ikke passer med sånn ungdommen mener politikere skal være.

Personalia:
Julie A. Ødegaard Borge (f. 1983) har mastergrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen og praktisk- pedagogisk utdanning fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Borge ble tatt opp på Nasjonal forskerskole for Lærerutdanning våren 2012. Under arbeidet med avhandlingen har hun vært ansatt som stipendiat ved Institutt for sammenliknende politikk, veiledet av Kjetil Børhaug og Kristin Strømsnes.