Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Post

Informasjon om posttjenester

Main content

 

Viktig informasjon vedrørende pakker og rekomandert post adressert til UiB:

Forsendelser hentes og leveres sammen med internposten på avdelingens postmottak.

I følge postreglementet er det KUN avsender som har lov å be om adresseendring/omadressering (stoppkrav) hvis det er benyttet feil adresse.
Eksempel : Hvis en servicepakke er adressert til gateadresse i stedet for postboks – er det kun avsender som har lov å be om at denne blir omadressert til postboks.

Det er ikke lov å endre Adressat ( den oppgitte mottaker på sendingen ) hverken av avsender eller mottaker. Dette medfører at f.o.m. 1.1.2015 vil ikke TPS kunne omadressere sendinger som har havnet på Post i Butikk grunnet feil bruk av adresse.

Feilsendte sendinger må mottaker selv hente på Post i Butikk eller be mottaker omadressere.

Eksempler på korrekt merking av ulike forsendelser:

Adresse på vanlig postforsendelser / tidsskrifter til UiBs ansatte:

`NAVN PÅ MOTTAKER`
Universitetet i Bergen
Eiendomsavdelingen
Postboks 7800
5020 Bergen

Er det post som skal registreres på et  av Dokumentsentrene benyttes instituttet/avdelingens dokumentsenterkode (eget postboksnummer).

Universitetet i Bergen
Juridisk fakultet
CNavn på mottaker`
Postboks 7806
5020 BERGEN

Servicepakker, norgespakke, pakke i postkassen og rek sendinger skal adresseres med UiBs generelle postadresse slik:

Universitetet i Bergen
Institutt/avdeling
Att:`Navn på mottaker`
Postboks 7800
5020 Bergen

Bedriftspakker dør til dør og Express over natten skal adresseres slik:

Universitetet i Bergen
Institutt/avdeling
Att:`Navn på mottaker`
Gateadresse , etg , romnummer
Mobilnummer
Postnummer til gateadresse- Bergen