Home
Department of Geography

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Faglig-pedagogisk dag 2018

Geografi på faglig-pedagogisk dag

Universitetet i Bergen ønsker lærere og andre tilsatte i skolen velkommen til Faglig-pedagogisk dag fredag 2. februar 2018! Institutt for geografi deltar med fire aktuelle tema på programmet.

Ben, Kristian, Peter
Benjamin Aubrey Robson, Kristian Vasskog og Peter Andersen (+ Hanna Kvamsås) er klare for å holde spennende foredrag på Faglig-pedagogisk dag 2018.
Photo:
Institutt for geografi

Main content

Faglig-pedagogisk dag er UiBs største årlige etterutdanningsarena for lærere i skolen. Fra Institutt for geografi kan du møte Kristian Vasskog, Hanna Kvasmås, Benjamin Robson og Peter Andersen. 

Havnivåendringer i fortid, nåtid og fremtid

I hverdagen ser vi gjerne på havflaten som en konstant, men av og til, som under en ekstrem stormflo for eksempel, blir vi minnet på hvor store konsekvenser endringer i havnivået kan ha for oss. Over geologiske tidsskalaer har havnivået på jorden endret seg på skalaer opp til flere hundre meter, og det vil her bli gitt et raskt overblikk over havnivåendringer i fortiden. Men hva er det som driver dagens havnivåendringer? Hvorfor stiger ikke havet like mye overalt på Jorden? Og hva kan vi vente oss av havnivåendringer i fremtiden?

Kristian Vasskog 
Dragefjellet Aud. 3
10:15 - 11:00

Kva rolle kan byen spele for klimaomstilling?

Over halvparten av verdas befolkning bur i by. Byar bidreg til store klimagassutslepp og klimaendringar, men er og ein arena for klimaomstilling og nye muligheiter for gode liv.  Korleis vi utformar byen kan vere avgjerande for å løyse klimautfordringar. I dette innlegget ser vi på korleis blå-grøn infrastruktur i Bergen kan bidra til klimaomstilling i byen.

Hanna Kvamsås
Jusbygget, Aud. 3
11:15 - 12:00

Use of Geographic Information Systems for environmental monitoring

Geographic Information Systems (GIS) and freely available spatial data such as satellites images, digital elevation models (DEMs) and climate data can teach us a lot about the environment, how it is changing, and what options are available to us. GIS plays a central part in teaching and research at the Department of Geography at the University of Bergen, and a sizable proportion of our graduates go on to work with GIS. Here, we will introduce GIS and demonstrate some of simple types of analysis available to GIS users, such as glacier mapping, calculating solar power potential for buildings in Bergen, and looking at deforestation in the Amazon.

Benjamin Aubrey Robson 
Jusbygget, Aud. 3
12:15 - 13:00

Zimbabwe - jord og diamanter

Det fortsatte politiske drama i Zimbabwe bygger på over hundre års kamp om jord og andre naturressurser. Gjennom koloniseringen rappet et hvitt mindretall den beste jorden og innførte en lokal variant av apartheid. Optimismen var stor ved uavhengigheten i 1980, og Mugabe førte noen år en politikk preget av forsoning. Men gradvis har styret utviklet mer og mer autokratiske og kleptokratiske trekk, og gammel kolonialisme er erstattet av Kina som er tørst på de rike mineralforekomster, mens hvite storbønder er erstattet av svarte storbønder. Zimbabwe er, tross en velutdannet befolkning og rike naturressurser, blant de dårligste land i verden på forventet levealder, arbeidsledighet og korrupsjon. Hvor går veien videre?

Peter Andersen
Sydneshaugen, Aud. D
12:15 - 13:00