Home

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Informatikk åpner en ny verden

Informatikerne former framtida

Samfunnet er avhengige av informatikere for å digitalisere verden. Informatikk er vitenskapen bak enhver programvare: Fra apper og spill til store IT-systemer, databaser og nettportaler.

Main content

Informatikere trengs i alle faser av utvikling av slik programvare: problemformulering, problemløsing, design, utvikling og programmering.

Men hvordan er det å studere informatikk hos oss? Rikke og Marie forteller:

Jentene på informatikk

Mens andre studietilbud dreier seg om webdesign og enkel skripting, går vi på informatikk mye dypere inn i materien. Vi utvikler nye løsninger, vi tilfører verktøy for kjente problemstillinger.

Hvis du har tenkt å studere medisin, kan du like gjerne tenke at informatikk er faget. Vi er inne i en revolusjon. Den teknologiske utviklingen setter oss i stand til å utnytte store datamengder på en helt ny måte.

Når flere fagområder arbeider sammen, oppstår det magiske øyeblikk. Derfor bidrar bioinformatikere til å løse deler av kreftgåten. Samfunnsnytten er ekstremt stor.

Møt Anne-Kristin og Håkon:

Hvordan bioinformatikk bidrar til skreddersydd pasientbehandling

Produsent:
Joakim Birkelund

Innen helsevesenet har mange operasjoner vært knyttet til risiko; fare for å ødelegge vev og nervebaner. Gjennom visualisering kan kirurgene planlegge operasjonen på en helt annen måte.

Førsteamanuensis Noeska Smit forteller om feltet medisinsk visualisering:

Medisinsk visualisering hjelper legene å unngå pasientskader

Produsent:
Joakim Birkelund

Som informatiker er du ettertraktet på arbeidsmarkedet. Verden er i startgropen av digitalisering. Det sies at alle prosesser som kan digitaliseres, vil bli digitalisert.

Informatikk bachelor - UiBs mest fornøyde studenter på bachelornivå

Studiebarometeret 2017

Samfunnet vårt er avhengig av at informasjonsteknologien fungerer. Informatikere er allerede ettertraktet i arbeidslivet, i tillegg spås det å være en stor mangel på informatikere i fremtiden. Utdannelsen kan brukes innenfor ulike felter som for eksempel medisin, finans, romforskning, oljeindustri og underholdning, i tillegg til rene IT-jobber.

Datakraft og teknologi kan brukes innen en rekke områder. Grafikkselskapet Vizrt startet opp som en avlegger av TV 2 i Bergen. Nå leverer de teknologi til de store medieselskapene over hele verden.

Thomas Watnedal er forsknings- og utviklingsleder for innholdsskaping. Han har studert informatikk hos oss og forteller om de spennende jobbmulighetene du får ved å ta informatikk ved Universitetet i Bergen

Med informatikk kan du velge og vrake i spennende jobber

Produsent:
Joakim Birkelund

Studiet gir deg muligheten til å gå i dybden, og systematisk gå gjennom alle stegene før selve programmeringen. Du lærer mer om problemløsing, design og utvikling av algoritmer, valg av objekter og datastrukturer.

Patrick har studert hos oss. Han vant NM i programmering i 2014, og jobber nå med systemutvikling i konsulentselskapet Knowit

Data science (Datavitenskap) - Patrick Monslaup

Du kan også bidra til at tjenester i offentlig sektor blir digitalisert.

Beste masterprogram i informasjons- og datateknologi

Studiebarometeret 2016

Livar har studert informatikk. Gjennom jobben i Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) bidrar han til å utvikle mer effektive, brukerorienterte og samordna tjenester for kommuner, fylker og staten:

Datafag og informatikk

Les mer detaljert om hva du lærer og hva du kan bli på studieprogramsidene: