Hjem
Institutt for informatikk
Informatikk | Hva er informatikk?

Informatikk - studiet for deg?

Lurer du på om du skal studere informatikk? Her får du en rask innføring i studiet.

Informatikk utdanning foregår på Høyteknologisenteret
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hva er informatikk?

Informatikk tilsvarer computer science på engelsk. Informatikk er vitenskapen som ligger bak enhver programvare, fra enkelte dataprogram, mobilapper og spill, til store IT-systemer, databaser og nettportaler. Informatikere trengs i alle faser av utvikling av slik programvare: problemformulering, problemløsing, design, utvikling og programmering.

Informatikkstudiet starter med at vi lærer å programmere, dvs å få datamaskinen eller mobilen til å utføre akkurat det vi vil at den skal gjøre. På denne måten vil du allerede i løpet av første semester være i stand til å lage dine egne programmer.

Deretter går studiet i dybden på de stegene som kommer før selve programmeringen når man utvikler IT-systemer og programvare: problemløsing, design og utvikling av algoritmer, valg av objekter og datastrukturer.

Informatikk - jobbmuligheter

Informatikere er ikke bare ettertraktet i arbeidsmarkedet nå men det vil i tillegg være stor mangel på informatikere i fremtiden. Vårt  samfunn er blitt avhengige av at informasjonsteknologien fungerer. Informatikk ligger i skjæringspunktet mellom mange ulike arbeidsområder, slik at utdannelsen kan brukes innenfor så ulike felter som medisin, finans, romforskning, oljeindustri og underholdning, i tillegg rene IT-jobber.

Med et stort utvalg studieprogrammer, konkurransedyktige PhD-stillinger og syv anerkjente forskergrupper, har du mange muligheter på institutt for informatikk ved UiB!

Forskningsgrupper innen informatikk

Forskningen ved instituttet er organisert i syv forskningsgrupper og et forskningssenter. I tillegg til forskningsaktiviteter, tilbyr hver gruppe studieprogram på mastergradsnivå.

Algoritmer

Algoritmer forsker på effektive algoritmer som kan få dataprogram til å gå så raskt som mulig. Spesielt fokuseres det på beregningsmessig vanskelige, såkalt NP-komplette, problem og det forsøkes på å finne praktiske algoritmer for disse.

Bioinformatikk

Bioinformatikk jobber med utvikling av program for bioteknologiske problemstillinger, og har nært samarbeid med molekylærbiologer, biologer og forskere innenfor medisin. Teknikker fra algoritmeteori, kunnskapsteknologi, databaseteori og statistikk blir brukt.

Maskinlæring

Maskinlæring forsker på grunnleggende prinsipper og algoritmer for maskinlæring, inkludert dyplæring, bayesiske nettverk og kunstig intelligens.

Optimering

Optimering brukes i økonomiske og tekniske sammenhenger for å bestemme verdien av ukjente variable slik at et bestem kriterium blir minimert eller maksimert.

Programutviklingsteori

Programutviklingsteori jobber med grunnlaget for utvikling av programvare. Feltet spenner fra rent teoretisk arbeid til utvikling av nye programmeringsteknikker for superdatamaskiner.

Sikker kommunikasjon

Sikker kommunikasjon jobber med sikker og trådløs kommunikasjon. Ved hjelp av kodeteori kan man beskytte digitale overføringer mot tap pga støy (f.eks., atmosfæriske forstyrrelser) og redusere overføringstid ved å pakke dataene effektivt. Kryptografi brukes for å beskytte informasjon mot innsyn og uautorisert endring.

Visualisering

Visualisering gjør det mulig for mennesker å utforske og analysere data ved bruk av 3D-teknologi – f.eks. for å presentere data fra medisinsk skanning eller seismikk.

Computational Biology Unit

Det tverrfaglige forskningssenteret for bioinformatikk, Computational Biology Unit, er organisert under Institutt for informatikk.