Home
Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

IT-utdanning

Velg mellom våre mange studieprogrammer innenfor IT, data og IKT.

IT-utdanning ved UiB

UiB tilbyr studier innenfor IT, data og IKT på hele tre ulike fakulteter. Hvis du studerer informatikk lærer du mer om problemløsing, design og utvikling av algoritmer, valg av objekter og datastrukturer.

Main content

Fremtidens arbeidsmarked spås å være preget av tverrfaglighet, hvor de tradisjonelle faggrensene brytes ned. IT- og IKT-kunnskaper vil utvilsomt ha en viktig deltakende rolle når morgendagens utfordringer skal løses i en tid hvor alt forandrer seg. Våre studieprogrammer innenfor disse feltene har alle ulike tilnærminger til dette.

Informatikkutdanninger 

Informatikk er vitenskapen som ligger bak programvaren til for eksempel dataprogrammer, apper og spill, store IT-systemer, databaser og nettportaler. informatikkstudiene starter med innføring i programmering. Deretter vil du få mulighet til å gå i dybden på alle stegene som kommer før selve programmeringen som går på problemløsing, design og utvikling av algoritmer, valg av objekter og datastrukturer.

Les mer detaljert om hva du lærer og hva du kan bli på studieprogramsidene:

Hva kan du jobbe med?

Samfunnet vårt er avhengig av at informasjonsteknologien fungerer. Informatikere er allerede ettertraktet i arbeidslivet, i tillegg spås det å være en stor mangel på informatikere i fremtiden. Utdannelsen kan brukes innenfor ulike felter som for eksempel medisin, finans, romforskning, oljeindustri og underholdning, i tillegg til rene IT-jobber.

Samfunnsvitenskapelige IT-utdanninger

Studiene våre i informasjonsvitenskap lærer deg om blant annet programkoding, datahåndtering, interaksjonsdesign, stordata og kunstig intelligens. Programmet i informasjons- og kommunikasjonsteknologi kombinerer tekniske informatikkfag med samfunnsvitenskapelig informasjonsvitenskap, og gir på denne måten dobbel kompetanse.

Studier i kognitiv vitenskap har en tverrfaglig tilnærming og gir både yrkesrelevant IT-kompetanse og evne til kritisk analyse og nytenkning. Du blir kvalifisert for videre studier innenfor så ulike felter som blant annet informatikk eller filosofi.

Programmene i medie- og interaksjonsdesign tar for seg interaksjonsdesign, visuell kommunikasjon, designprosesser, webprogrammering og front end-utvikling. Undervisningen skjer i tett samarbeid med medieaktørene i Media City Bergen.

Les mer detaljert om hva du lærer på hvert enkelt program:

Hva kan du jobbe med?

De som har tatt en grad innenfor disse utdannelsene jobber gjerne som konsulenter i IT-bransjen, med utvikling og drift på IT-avdelinger, programmering, opplæring og brukerstøtte, eller med forskning og undervisning.

Humanistiske IT-utdanninger

Vi tilbyr også studier i digital kultur. Programmene handler om hvordan samhandlingen mellom mennesker og teknologi påvirker hverdagen vår, noe som angår de fleste i dag. Du lærer grunnleggende webdesign og får erfaring med å kommunisere i digitale sjangrer både visuelt og tekstlig. Du vil også få prøve deg i å skape digital kunst eller litteratur, og til å jobbe med digitale forskningsmetoder.

Les mer detaljert om hva du lærer og hva du kan bli på studieprogramsidene:

Hva kan du jobbe med?

Tidligere studenter jobber gjerne sammen med programmerere, mens de selv ofte har større fokus på brukere og kommunikasjon. Eksempler på jobber man kan få er blant annet kulturarbeider, webutvikler, programutvikler, informasjonsarbeider, medielærer, journalist.

Søke opptak til studier

Når du skal søke høyere utdanning er det ulike fremgangsmåter avhengig av hvilket program du skal søke på og hvilket nivå det er på. Hovedreglene er at:

UiB er et internasjonalt universitet, og vi oppfordrer våre studenter til å ta deler av utdanningen i utlandet.