Home
Research group for civil procedure

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Stormaster innenfor sivilprosess eller konfliktløsning

Stormaster innenfor sivilprosess eller konfliktløsning

Forskergruppen knytter hvert år til seg en eller flere masterstudenter som skriver stor masteroppgave tilknyttet fakultetets forskerlinje.

Main content

Dersom du ønsker å skrive stormaster innenfor sivilprosess eller konfliktløsning, har du muligheten til å bli en del av forskergruppen. Stormasterstudentene vil være et aktivt medlem av forskergruppen og vil inviteres med på de fleste aktiviteter og arrangement i regi av forskergruppen. I tillegg vil du få en veileder som er med i forskergruppen. 

Om stormaster

Som student ved det juridiske fakultet i Bergen skal du i løpet av femte studieår levere et større, skriftlig og selvstendig arbeid i form av en masteroppgave. Masteroppgaven er ordinært på 30sp, men du kan også velge å skrive en stor masteroppgave på 60sp eller på forskerlinjen

Emnebank

Mittuib er det lagt ut en oversikt over tema som kan passe for en stor masteroppgave i sivilprosess.

Stipend for stormasteroppgaver

Det finnes også stipendordninger ved fakultetet som kan være relevant for studentene å søke på.