Home
Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Franskstudier

Slik er det å studere fransk

Hva vil det egentlig si å studere fransk ved Universitetet i Bergen?

Slik er det å studere fransk
Studere fransk: Christina studerer fransk ved Universitetet i Bergen. - Det gikk helt fint å begynne på fransk rett etter videregående. Men mange av bøkene vi leser er ganske tunge, så du bør være ganske god på å lese fransk.

Main content

– Det beste med studiet er at jeg lærer det franske språket. Studiet gir også en unik mulighet til å kunne reise til franskspråklige land. På utenlandsopphold knytter du gode vennskap med mennesker fra andre steder.  

Christina Jensen er 24 år gammel og studerer fransk på Universitetet i Bergen. Hun forteller hvordan studiet er lagt opp, og hvordan studentmiljøet er.  

Hvem passer fransk for? 

Franskstudiet passer for mange ulike typer mennesker.  

– Noen synes det er mest spennende å lære selve språket, mens andre foretrekker litteraturdelen av studiet. På UiB lærer du begge deler, men du kan velge å fordype deg i det du liker best. 

Vanligvis er det rundt 10 timer undervisning i uken. Dette er det obligatorisk å delta på.  

– Resten av tiden bruker jeg på selvstudium. Det vil for eksempel si at jeg sitter på lesesalen, eller at jeg jobber sammen med andre studenter, sier Christina. 

Hvordan du legger opp studiene utover den obligatoriske undervisningen er opp til deg. Fransk passer dermed for deg som liker å legge opp hverdagen på egenhånd, men har god selvdisiplin.  

Hvordan er det å studere fransk? 

Christina melder at studiemiljøet på fransk er svært bra. 

– Vi har et fantastisk fagutvalg som gjør det veldig sosialt å studere fransk. Her om dagen arrangerte fagutvalget Crepes-kveld de de inviterte både de som studerer fransk og alle franske studenter i Bergen.  

Størrelsen på kullet er også passelig sier hun. 

– Det første året hadde jeg mellom 20 og 30 medstudenter. Etter hvert blir vi delt inn i mindre grupper, slik at det nå er 5-6 studenter jeg jobber tett sammen med.  

På franskstudiet er undervisningen lagt opp på en moderne måte. Du sitter ikke bare å hører på underviserne. Du må selv ta aktiv del i timene. Masterstudentene jobber dessuten mye på nett, og har blant annet videoforelesninger.  

Du må selvsagt lese gamle bøker. Men du vil også lære mye om det moderne samfunnet og forfattere som er aktive i dag.  

Må du være god i fransk? 

Vi anbefaler at du har fransk på videregående hvis du ønsker å studere det på universitetet. Stort sett all undervisning foregår på fransk. 

Christina sier at studiet begynner med et emne (fag) som gir deg en forsiktig og god innføring i språket.  

– Det gikk helt fint å begynne på fransk rett etter videregående. Men mange av bøkene vi leser er ganske tunge, så du bør være ganske god på å lese fransk. Det muntlige trenger ikke være perfekt, siden du hører og snakker mye fransk gjennom studiene.  

På franskstudiet vil du ikke få tradisjonell språkundervisning. Istedenfor jobber du med disse temaene: 

  • grammatikk 
  • litteratur
  • kultur 
  • historie 
  • Samfunn 

Gjennom arbeidet med disse temaene vil du fort merke at språkkunskapene dine blir bedre og bedre.   

Kan du reise til Frankrike? 

Christina forteller at det er mange muligheter for å reise til fransktalende land i løpet av studietiden:  

– Alle som går på bachelor- eller årsstudiet drar på et syv ukers langt opphold til Det fransk-norske studiesenteret i Caen i Frankrike. 

Du har også mulighet til å reise på utveksling i ett eller to semester til et franskspråklig land. De seinere årene har UiB-studenter reist til Lyon, Paris, Montpellier, Lille, Montreal og Brussel. 

– I tillegg har du en fantastisk mulighet til å være på praksis i bokindustrien i Montreal. Det skal jeg forsøke å få være med på neste år, sier Christina.  

Hvilken jobb kan du få? 

UiB-studenter har gode jobbutsikter. I en undersøkelse fra 2016 svarer 80 prosent av våre tidligere studenter at de er i relevant jobb to år etter at de var ferdigutdannet.  

Franskstudentene får mange ulike jobber, for eksempel læreroversetterforlagsredaktør, journalist, daglig leder i humanitær organisasjon, ambassadefunksjonær, ansatt i næringsliv eller i turist- og reiselivsbransjen. 

Underveis i studiet kan du også gjøre grep for å gjøre deg relevant for en fremtidig arbeidsgiver. 

  • Kombiner med andre fag: Du kan selv velge hvilke fag (emner) du skal ta i deler av studiet. Vil du bli journalist, kan du studere media. Vil du jobbe i Utenriksdepartementet kan du ta statsvitenskap. 

  • Tema masteroppgave: Du kan selv velge tema for bachelor- og masteroppgaven din. Mange retter disse oppgavene inn mot tema de senere ønsker å jobbe med. 

  • Studentorganisasjoner: Du kan bruke fritiden din på frivillig arbeid i en studentorganisasjon. Den praktiske erfaringen du får kan være viktig når du søker jobb. 

  • Praksisopphold: Du kan også reise på praksis i en bedrift eller organisasjon i Europa eller i Canada.  

Bli fransklærer

Mange ønsker dessuten å bli lærer. Det kan du bli på to måter: