Home
Department of Sociology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Main content

Foto/ill.:
www.colourbox.com

Forskere og forskningsfelt

 • Globale omsorgskjeder (Lise)
 • Innvandring og skole/arbeidsliv (Thomas, Lise)
 • Innvandreres helse (Thomas)
 • Eldre innvandrere/ aldring migrasjon og samfunn (Katrine, Karen)
 • Transnasjonale familieliv (Lise)
 • Diskriminer/etnisisering/etnisasjon (Susanne, Jan)
 • Etnisk mobilisering (Jan)
 • Akkulturasjon/integrasjon/disintegrasjon (Jan, Susanne)
 • Mobilitet- og migrasjonsteori (Jan, Susanne)
 • Ungdomsmobilitet (Jan)
 • Intergenerasjonelle relasjoner (Rebecca)
 • Diaspora (Amany)
 • Transnasjonalisme (Amany, Susanne, Lise)
 • Innvandring, trygd, pensjonering og fattigdom (Hans-Tore)

 

Forskningsprosjekter