Home
Natural Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
#RealfagUiB

Operasjon Plast

11 studenter, 4 forskere, 48 timer. Klarer de å forhindre at mer plast kommer ut i havet? Følg med, få svaret i februar. 

Operasjon Plast i MakerSpace 2020
Klarer 11 studenter ved realfag på UiB, å løse en av våre største samfunnsutfordringer?
Photo:
Jens H. Ådnanes, UiB

Main content

Universitetet i Bergen tilbyr over 40 ulike studieretninger innen realfag ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Med så mye kompetanse samlet på et sted, tenkte vi at det måtte være et perfekt sted å løse en av våre store samfunnsutfordringer – plast! 

Teaser | Operasjon Plast

Alt studentene har lært til nå, skal omvendes til praksis. Klarer de det?

Så hva gjorde vi? Vi samlet elleve studenter og fire forskere i Makerspace på Marineholmen. Gruppen fikk presentert en veldig aktuell problemstilling; Hvordan hindrer vi at det kommer mer plast ut i havet? 

Oppdatering 05.02.2020: Her kan du se hvordan det gikk!

Vi har tro på at samarbeid på tvers av fagfelt fører til løsning, og at det er når flere fagområder jobber sammen, det oppstår magiske øyeblikk. Etter å ha sett hvordan denne gruppen engasjeres av problemstillingen, tror vi de sammen kan være de rette for oppgaven. 

– Utfordringen for gruppen vil være å finne et felles «språk» når de nå skal samarbeide om en tverrfaglig oppgave. Noen vil snakke fagspråk som kanskje en annen ikke forstår. Da må den enkelte tilpasse seg og forklare seg på en slik måte at alle er enig om hvordan gruppen skal jobbe seg frem mot målet, sier Dorothy Jane Dankel, forsker ved Institutt for biovitenskap.

Operasjon Plast i Maker Space
Foto/ill.:
UiB

Om oppgaven lar seg løse vet vi ikke før i februar. Gruppen på 15 skal over to dager jobbe intensivt med å komme frem til noe mer konkret som kan hindre at mer plast kommer ut i havet. Gruppen består av folk med kompetanse innen molekylærbiologi, fysikk, kjemi, matematikk, informatikk, medisinsk teknologi, datasikkerhet, sivilingeniør i energi og mer. Alle fagretninger trengs når en så stor
samfunnsutfordring skal løses.
 

Teaser | Operasjon Plast

Følg oss på Facebook  og Instagram og sjekk ut #realfaguib for flere oppdateringer på Operasjon Plast. 

  • Interessert i å lese mer om hvordan du kan bruke ditt hode til å løse verdensproblemer? Se mer av hva realfag ved UiB tilbyr her