Home
Department of Global Public Health and Primary Care

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
alderdom forskning

Alder og vekt bestemmer kreftrisiko

Ny forskning viser at metabolske faktorer og kreftrisiko varierer betydelig med alder.

Main content

-Brystkreft er knyttet til hormonelle faktorer, og derfor har man også ment at risikoen for å få brystkreft øker med økende BMI når kvinnen kommer i overgangsalderen, sier Tone Bjørge, professor i epidemiologi ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Nå har hun, sammen med svenske, østeriske og tyske forskere sett på helsedata fra over 800 000 kvinner i Norge, Sverige og Østerrike, og funnet andre assosiasjoner:

-BMI er negativt assosiert med brystkreft blant kvinner under 62 år, det vil si at en høy BMI virker å beskytte mot brystkreft. Det samsvarer med tidligere funn, men det nye er at denne effekten varer helt fram til 62 år, sier Bjørge.

Det vil si at rundt 62-årsalder så slutter høy BMI å ha en beskyttende effekt for brystkreft.

Til sammenligning starter overgangsalderen for kvinner gjennomsnittlig i begynnelsen av femtiårene.

Økende risiko for leverkreft med høy alder

Forskerne undersøkte også risikoen for kreft i leveren hos menn, og fant lignende funn. Her er høy BMI forbundet med lavere risiko for kreft fram til 53 års-alderen.

I tillegg så de på forholdet mellom triglyserider, en type fettstoff i blodet,og kreftrisiko i relasjon til alder. Her så de et skifte i relasjonen mellom triglyserid og kreftrisiko ved 66-årsalderen for kvinner (brystkreft) og 72-årsalderen for menn.

-Lurt å holde sunn vekt

Få studier har tidligere systematisk sett på sammenhengen mellom metabolske faktorer (f.eks. BMI, triglyserider, glukose og kolesterol), alder og kreft.

-Studien gir ingen sikre biologiske forklaringer, og vi kan ikke si noe om hvilke aldersbestemte forandringer som virker inn. Studien gir imidlertid økt kunnskap, som igjen gir en indikasjon på hvor man bør lete etter mekanismene, sier Bjørge.

Forskeren kan heller ikke utelukke at overgangsalderen spiller inn på brystkreftrisikoen.

-Kanskje det bare tar noen år før man ser effekten, sier professoren.

Studien inneholder ikke informasjon om hva som er ideell BMI før og etter overgangsalderen, hvis man vil holde kreftrisikoen nede. Uansett anbefaler Bjørge alle som er opptatt av å holde seg friske og å redusere kreftrisikoen, å opprettholde en sunn og stabil vekt gjennom hele livet.

Prosjektet er en del av Me-Can (Metabolic Syndrome and Cancer Project), som du kan lese mer om her: http://me-can.se/about/

Les artikkelen her: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30815851