Home
Department of Sociology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
De viktige debattene fortsetter

Sosiologisk institutt om koronakrisen

Hvordan påvirker koronaviruset samfunnet? Flere av våre dyktige sosiologer har bidratt i det offentlige ordskiftet, og vi har samlet noen av bidragene deres på denne siden. Her kan du finne tekster med sosiologiske perspektiv på ulike tema knyttet til Covid-19 og pandemiens påvirkning på individ og samfunn.

Bilde av koronavirus
Photo:
Colorbox

Main content

Vitskapen har gjort raske framsteg når det gjeld å produsera ei vaksine mot Covid-19. Men kan vaksineprogramma bli grunna på aktivt samtykke og autonome val frå medborgarane? Her kan du lese Atle Møen sin artikkel "Koronavaksiner: vitskap og myter".

 

Vi er alle påvirket av korona pandemien, men ikke like mye. Her kan du lese Lise Widding Isaksen og Lena Näre sitt innlegg om pandemien i Discover SocietyWe are all affected, but not equally: Migrant domestic workers in pandemic times | Discover Society

 

Under pandemien har døden blitt koblet til bilder av kjølige, høyteknologiske kontekster der døende forlater livet omgitt av personer som ligner aktører i futuristiske romfartsfilmer. Det skaper dilemmaer mellom smittevern og døendes ensomhet. Her kan du lese Trude Gjernes og Lise Widding Isaksen sitt essay om "De døendes ensomhet".

 

Italia har i de siste tiårene løst mangel på eldreomsorgstjenester ved å ansette østeuropeiske kvinner som bor hjemme hos eldre og pleier dem døgnet rundt. Her kan du lese Lise Widding Isaksen sin artikkel om "De tause helperne".

 

Den ekstraordinære koronapolitikken har utretta meir for miljøet på 14 dagar enn det miljørørsla har gjort over fleire tiår. Her kan du lese Atle Møen sin artikkel om "Den uverkelege verkelegheita".

 

TURIST ELLER FLYKTNING? Det er først og fremst rolla som «turistar» at vi opplever dei strenge Koronatiltaka. For omstreifarane er det små endringar. Kan ei krise også vitalisera en fornya solidaritet? Her kan du lese Atle Møen sin artikkel "I koronaens tid: Turistar og omstreifarar".

 

Er det grunnfjellet av sosial tillit og dugnadsånd som tar oss gjennom usikre og skremmende tider? Her kan du lese Atle Møen sin artikkel "Samfunnet på prøve".