Home
Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
forskergruppe

Forskergruppen for teaterhistorie og dramaturgi

Forskergruppen arbeider forskningsmessig med teaterhistorie og dramaturgiske problemstillinger.

Theatre word cloud
Photo:
.

Main content

Forskergruppen for teaterhistorie og dramaturgi er forankret i teatervitenskapen som akademisk fag og består av fagpersoner som arbeider forskningsmessig med teaterhistorie og dramaturgiske problemstillinger. 

Forskergruppen har følgende hovedmål:

  • å være et faglig forum for fremlegg og diskusjon av pågående forskning innen teaterhistorie og dramaturgi.
  • å utvikle felles forskningsprosjekter blant forskergruppens medlemmer.
  • å bidra til utdannelsen av ph.d.-kandidater innen teatervitenskap.
  • å fungere som redaksjonsråd for tidsskriftet Teatervitenskapelige Studier.Forskergruppens ledes af Ulla Kallenbach.