Home
Department of Sociology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Boklansering

Ulikhet: Sosiologiske perspektiver og analyser

Ulikhet er et sentralt tema i samfunnsdebatten, ikke minst fordi ulikheten mellom individer og grupper ser ut til å øke i mange land, særlig i rike land som Norge. I samfunnsvitenskapen, og spesielt i sosiologifaget, er ulikhet et av kjerneområdene.

Bokomslag
Photo:
Fagbokforlaget

Main content

Denne boken bygger på nyere sosiologisk forskning, og forfatterne presenterer en rekke perspektiver og analyser, med særlig vekt på utviklingen av økonomisk, sosial og kulturell ulikhet i det norske samfunnet. Sentrale spørsmål som drøftes:

  • Hvordan er utviklingen av inntekts- og formuesfordelingen?
  • Hva innebærer fattigdom, og hva kjennetegner elitene i samfunnet?
  • Hva er sammenhengen mellom utdanning og ulikhet?
  • Hvordan overføres ulikhet mellom generasjoner?
  • Hvordan er ulikhet knyttet til kjønn, alder, familie, omsorg og etnisitet?
  • Hvordan kommer ulikhet til uttrykk i sosiale nettverk og frivillig arbeid?
  • Hva slags kulturell ulikhet finnes i samfunnet?

Boken er velegnet som pensumlitteratur i sosiologi og andre samfunnsvitenskapelige fag, og andre områder hvor sosiologiske perspektiver har betydning. Den henvender seg ellers til alle som er interessert i ulikhetens utvikling i samfunnet.

Boken er publisert av Fagbokforlaget.

Sigmund Grønmo, Ann Nilsen og Karen Christensen er redaktører.

Her kan du også lese Sigmund Grønmo sin kronikk om ulikhet i BT.