Home
UiB Learning Lab

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Labfrokost - åpent arrangement

Ny utlysing i Program for studentaktiv læring

Utvikle studentaktive lærings- og vurderingsformer for et studieprogram eller en større emnegruppe? Fra Dikus Program for studentaktiv læring kan du søke om prosjektstøtte på inntil fem millioner. 24. september er årets søknadsfrist.

Professor Lars Nyre
På seminaret kan du møte professor Lars Nyre, som deler erfaringer fra forrige søknadsrunde.
Photo:
UiB

Main content

I 2020 fikk seks UiB-prosjekter tildelt fem millioner hver fra Program for studentaktiv læring. To av prosjektlederne stiller for å dele sine erfaringer fra fjorårets søknadsrunde.

Professor Lars Nyre, Institutt for informasjons- og medivitenskap, fikk støtte til videreutvikling av innovasjonspedagogikk for medieutdanninger. Seniorforsker Kristin Børte, SLATE (Centre for the Science of Learning & Technology), leder et prosjekt  for bedre praksisopplæring og en bedre integrert lektorutdanning ved UiB. 

Fra Dikus Seksjon for utdanning og arbeidsliv deltar seniorrådgiver Kjersti Skjervheim, som presenterer årets utlysing og belyser fjorårets sønader fra UiB med utgangspunkt i kriteriene som ligger til grunn for de sakkyndiges vurdering.     

Torsdag 29. april 9.00 - 10.00

9.00: Nærlesing av årets utlysing

v/Kjersti Skjervheim

9.20: Umiddelbare spørsmål og svar

9.30: Derfor søkte de i 2020

v/Lars Nyre og Kristin Børte, som forteller hva som motiverte dem til å søke og hva de bruker støtten fra Diku til

9.50: Oppfølgingsspørsmål, diskusjon og avslutning