Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Initiativ Vest

Initiativ Vest

Initiativ Vest er ei tankesmie lokalisert på Vestlandet som arbeider med spørsmål og tematikkar innan hav og samfunn. Vi skal vera ein leverandør av konkrete løysingar for realisering av Vestlandet sitt potensial, som nøkkel for omstillinga av Noreg. Vi skal i tillegg fremje ny kunnskap og innsikt om regionen sitt bidrag til norsk økonomi og global verdiskaping og skape møteplassar for å skape alliansar på tvers av næringar, klynger, geografi og kompetanseområder.

Initiativ Vest
Photo:
Initiativ Vest

Main content

Som praksisstudent vil du få vera med på mindre utgreiingsoppgåver, arbeide med aktuelle saker og bidra i prosjekt som er viktige for Noreg og Vestlandet i tida som kjem.

 

Meir informasjon finn du på her: https://www.initiativvest.no/