Home
Faculty of Social Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Mentorordningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Alle nye studenter på studieprogrammer ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet vil få tilbud om å delta i en mentorgruppe. I mentorgruppen blir du kjent med andre som skal begynne på det samme studieprogrammet som deg og som du kommer til å møte i undervisningen det første studieåret.

Gruppebilde av studenter
Photo:
Janne F Lønne, UiB

Main content

Hva er mentorordningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet? 

Målet med mentorordningen er at du som student skal trives så godt som mulig og mestre både studiet og studiehverdagen. Vi ønsker at du får en god start på studietilværelsen og at mentorordningen bidrar til faglig integrering og et godt sosialt miljø på studiet. En mentorgruppe er en mindre gruppe studenter fra samme studieprogram som blir ledet av en studentmentor. Du vil være en del av gruppen gjennom hele det første studieåret og det vil bli arrangert mentorsamlinger regelmessig.  

Om mentorgruppene 

Mentorgruppen er din inngangsport til livet som student ved fakultetet og skal bidra til å styrke nettverket ditt gjennom hele det første studieåret. Gruppene er noe ulikt organisert på ulike studieprogram. Noen studieprogram har mindre mentorgrupper, mens andre har større. Det er 1 mentor per mentorgruppe. 

Hvem er mentorene? 

Mentorene er erfarne studenter, fortrinnsvis fra samme studieprogram som deg. De vil dele sine erfaringer fra studiene og erfaringer fra studentlivet generelt. Mentorene har fått opplæring fra fakultetet og vil være tilgjengelig for å svare på spørsmål og gi deg råd om livet som student. Hvis de ikke vet svaret på spørsmålet ditt, så vet de hvem du skal ta kontakt med.  

Hvordan foregår samlingene? 

Under studiestartuken vil du være med din mentorgruppe på dagtid de fleste dager. Her vil din mentorgruppe og mentor bli godt kjent med hverandre i form av ulike aktiviteter. Etter studiestartuken vil det gjennomføres 4-5 samlinger per semester, både på høsten og på våren. 

Mentorsamlingene vil ha ulike temaer, blant annet hvordan det er å være ny student, hva man kan gjøre mens man er student og eksamensmestring. Du vil bli bedre kjent med medstudentene dine, med fakultetet og med universitetet. Det er lagt opp til at samlingene ikke skal kollidere med undervisningen.  

Hva er forskjellen på mentorgrupper og faddergrupper? 

Du vil få tilbud om å være med i både mentorgruppe og faddergruppe, og vi anbefaler at du deltar i begge! Fadderaktiviteter vil foregå i studiestartuken på ettermiddag og kveldstid, etter aktiviteter i mentorgruppen. Mentorsamlinger vil i tillegg foregå gjennom hele studieåret. Mentorgruppen og faddergruppen skal i utgangspunktet være den samme gruppen, og dersom din mentor også er fadder vil hen lede gruppen din hele veien. Både fadderaktiviteter og mentorordningen har som mål at du skal bli kjent med dine medstudenter, men mentorgruppene vil også ta opp faglige temaer.