Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
UiB innsikt

UiB innsikt: Bærekraftig energi: Løsninger på problemet og problemer med løsningene

Velkommen til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets UiB innsikt-seminar, lørdag 11. september!

Alexander Gerst/Flickr
Bærekraftig energi er tema for MatNat-fakultetets UiB innsikt-arrangement.
Photo:
Alexander Gerst/Flickr

Main content

Den siste rapporten fra IPCC fastslår at jordas temperatur stiger og mennesket er årsaken. Selv om vi vet at utslippene av klimagasser fra energiproduksjon er problemet, så øker forbruket verden over fordi energi gjør livet behagelig og interessant. Ingen av oss lengter vel tilbake til hverdagen i Norge for 100 år siden, da elektrisitet var vanlig i Oslo men ikke ellers i landet, kun de rikeste brukte strøm til mer enn belysning, vaskemaskinen fantes ikke, det var én personbil per 390 innbyggere og det fantes ingen sivile flyplasser for å oppleve verden?

I dag kommer 79% av energien fra fossile kilder som må avvikles innen få år. Om vi ser bort fra vedfyring (6%) bidrar fornybar energi med ca 10%, og utbygging på en skala som monner og et energisystem som tåler at det er overskyet og vindstille innebærer store utfordringer. Hvilke andre løsninger finnes? Hva er potensialet for vind- og solkraft? Hva kan geotermisk energi brukes til? Kan kjernekraft være trygt? Er alle alternativene like problematiske?

Følg arragementet på youtube her: https://youtu.be/fFmKPvMuotI

Arrangør: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i samarbeid med UiB innsikt.

Panelet:

Inga Berre, Professor, Matematisk institutt

Inger Elisabeth Måren, Førsteamanuensis, Institutt for biovitenskap (BIO)

Bjarne Sandvik Stugu, Professor, Institutt for fysikk og teknologi

Christian Jørgensen, Professor, Institutt for biovitenskap (BIO) - ordstyrer

Velkommen!