Home
Bergen Media Use Research Group

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Student

Masterstudenter får stipend

Masterstudentene Anne Jacobsen Rike, Beate Felde og Henning Good fikk hvert stipend på 26 000 kr fra RAM for å jobbe med masteroppgavene sine

Beate Felde, Henning Good og Anne Jacobsen Rike
Beate Felde, Henning Good og Anne Jacobsen Rike
Photo:
Henriette Frøysland Thorkildsen / Studvest; Simen Hjortland-Gundersen; Synnøve Tangen Stub / Konkurransetilsynet

Main content

Studentmedlemmene Anne Jacobsen Rike, Beate Felde og Henning Good fikk stipend fra RAM for å jobbe med masterprosjektene sine. RAM (Rådet for anvendt medieforskning) er Medietilsynets støtteordning for forskningsprosjekter, med vekt på bruksrettet forskning på tvers av medier. 

Studentene forteller at pengene vil frigi mer tid til å fokusere på masteroppgaven og arbeide mindre ved siden av studiene. 

Motiverende å få stipend

Beate sin masteroppgave handler om Facebookgruppers rolle in vindmølledebatten. Hun skal bruke stipendet på faglitteratur og abonnent på lokale og regionale aviser der hun kan følge vindmølledebatten. 

- Det at de har tro på mitt prosjekt tar jeg med meg inn i skrivingen som motivasjon til å gjøre mitt beste. Det er også fint at de støtter et prosjekt som forsker på en samfunnsdebatt som engasjerer svært mange i de mindre byene og bygdene i Norge.

Henning sitt prosjekt undersøker hvordan unge voksne blir påvirket av sosiale medier med fokus på produktivitet. 

- Det er veldig motiverende å få støtte fra RAM. Det viser hvor viktig sosiale medier og generell mediebruk er i dagens samfunn og at det er noe man bør forske mer på, sier han. 

Også Anne er takknemlig for stipend, og forteller at hun skal bruke pengene til relevant faglitteratur. I masteroppgaven sin ønsker Anne å finne ut hvordan og hvorfor unge voksne bruker underholdningsmedier. 

- Jeg er veldig takknemlig for å ha fått innvilget stipendet fra RAM. Det er motiverende å få en bekreftelse på at de har tro på prosjektet mitt og at de anerkjenner at det kan gi ny og viktig kunnskap innen medieforskning.

Gi noe tilbake til informantene

Både Beate og Henning forteller at de har lyst til å takke informantene sine.

- Uten informantene mine hadde ikke denne oppgaven blitt noe av. Jeg har derfor lyst til å takke de som gjorde dette prosjektet mulig og gi noe tilbake, sier Henning.

- Nå har jeg mulighet til å sende en takk til mine informanter i form av en gave, prosjektet ville ikke vært mulig uten de, forteller Beate.