Home
Centre for Climate and Energy Transformation (CET)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
CET Accelerator project

Siddharth Sareen: Norwegian Energy Poverty

Siddhart Sareens Accelerator-prosjekt undersøkte dobbel energi-fattigdom i norsk kontekst, og la grunnlaget for en ERC Starting Grant-søknad, samt resulterte i artikler og masteroppgaver skrevet om temaet.

Aerial photograph of Stavanger
Stavanger ble brukt som case study i Sareens Accelerator-prosjekt.
Photo:
Oleksii Topolianskyi on Unsplash

Main content

Sareen var forsker ved CET da han i 2021 mottok støtte til prosjektet gjennom CET Accelerator Seed Funding. I løpet av året begynte han som førsteamanuensis i energi og miljø ved Universitetet i Stavanger, og han ledet prosjektet derfra. Norwegian Energy Poverty (NO-EPOV) hadde som mål å studere hvordan energifattigdom i husholdninger og transportenergi-fattigdom, såkalt dobbel energi-fattigdom, krysser hverandre, med norske byer som kontekst.

Dette gjorde de gjennom feltarbeid, blant annet med en mengde dybdeintervjuer, analyser og kartlegging. Støtten fra CET Accelerator gjorde det mulig å ansette tre vitenskapelige assistenter, og Sareen lyktes også i å involvere en stipendiat i arbeidet.

ERC Starting Grant

Forskningen har foreløpig resultert i en vitenskapelig artikkel (Double energy vulnerability in the Norwegian low-carbon urban transport transition), og en ERC Starting Grant-søknad. Per mai 2022 er flere artikler og masteroppgaver om temaet underveis. Siden oppstarten har temaet om dobbel energi-fattigdom også fått økt oppmerksomhet i Norge.

Sareen er fornøyd med hva han fikk utrettet ved hjelp av midlene:

Støtten fra CET Accelerator tjente på en prikk til hensikten med prosjektet: Det muliggjorde aktuelt og politisk relevant forskning på et fremvoksende område, dobbel energi-fattigdom, med fokus på krysningen mellom energifattigdom i husholdning og transport. Prosjektet ble også et springbrett til en større prosjektsøknad med et kryss-sektorielt perspektiv. Som en viktig bonus fikk jeg ansatt tre vitenskapelige assistenter som jobbet deltid på prosjektet, som nå skriver masteroppgaver basert på temaet. Jeg kan trygt si at støtten levde opp til navnet sitt: Accelerator Seed Funding!