Home
Centre for Climate and Energy Transformation (CET)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
CET Accelerator-prosjekt

William Helland-Hansen: Endringer i kystlandskapet i det 21. århundre

Professor William Helland-Hansens Accelerator-prosjekt undersøkte hvordan strandlinjer vil endre seg i det neste århundret. Arbeidet resulterte i en prosjektsøknad til Norges forskningsråd.

diagram
Seed funding kan vært et startskudd for nye prosjektideer.
Photo:
William Helland-Hansen

Main content

Etter en workshop hos CET høsten 2019, søkte og fikk Helland-Hansen Seed funding til prosjektet Predicting flooding and changing shorelines for the next 100 years of sea-level rise and changing land-use.

Om prosjektet

Prosjektets mål var å lage en fremtidig fremstilling av den globale strandlinjen for de neste 100 årene, basert på ekstrapolasjon av globale datasett av avleiringer, globale endringer i havnivå, tilførsel av sedimenter, distribusjon av sedimenter, klima samt datasett av antropogenisk påvirking gjennom de siste fire århundrene. Dette ville gi ny innsikt, da tidligere modeller for fremtidige endringer av den globale kystlinjen kun har sett på stigningen i havnivå. Resultatet ble en global modell av strand- og kystlinjer sett fra i dag til 2100.

For Helland-Hansen var Accelerator-midlene vesentlige for prosjektet Coastal Change 21st century (CC21):

Takket være midlene kunne vi arrangere en kick-off workshop i Bergen, hvor alle sentrale parter møttes. På workshopen fikk vi definert prosjektets hovedlinjer, og etablert et felleskap som ga grobunn til et videre godt samarbeid. Møtet var avgjørende for det gode arbeidsmiljøet vi hadde under arbeidet med prosjektsøknaden. Støtten fra CET Accelerator finansierte også bistand under utviklingen av søknaden, noe som sikret at vi fikk laget figurer av høy kvalitet.

Helland-Hansen presenterte prosjektet på en CET Lunch seminar i mai 2020, og søkte om støtte fra Forskningsrådet i 2020 og 2021.