Home
Centre for Climate and Energy Transformation (CET)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
CET Accelerator prosjekt

Anand Bhopal: Grønt helsevesen

Anand Bhopals Accelerator-prosjekt påvirket helsepolitikken på nasjonalt nivå og satte i gang debatten om det grønne skiftet i helsesektoren.

illustration
Photo:
Grønt Helsevesen

Main content

Bhopal var stipendiat ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS) da han i 2020 mottok støtte til prosjektet gjennom CET Accelerator Ideas and communication. Grønt helsevesen hadde som mål å utarbeide en nasjonal strategi for avkarbonisering av helsesektoren.

Dette gjorde de gjennom å samle regionale og nasjonale beslutningstakere, forskere, klinikere og frivillige organisasjoner til diskusjoner, samt at de kartla eksisterende litteratur og klimatiltak på området. I april 2021 leverte de også innspill til en høring i Stortinget om å utarbeide klimaplan for helsesektoren.

Nasjonal påvirkning

Ved å samle nøkkelpersoner bidro Grønt helsevesen til å skape et nettverk for grønn omstilling i helsesektoren. Prosjektet ble oppsummert i en rapport som også skisserte veien videre, samt kronikker og intervjuer i nasjonale medier så vel som fagorienterte medier. Under FNs klimakonferanse i Glasgow samme år (COP26) sluttet Norge seg til konferansens helseprogram. Den norske regjeringen har forpliktet seg til å analysere «sårbarhet og tilpasningsbehov relatert til klimaendringer og helse» innen utgangen av 2022, og ha et veikart klart innen 2023.

For Bhopal gjorde støtten en stor forskjell:

Å motta CET Accelerator Seed funding gjorde en løs idé til et prosjekt som fikk politisk innvirkning – i løpet av ett år! Med midlene fikk vi ansatt to gode studenter som holdt momentet oppe gjennom hele prosjektperioden. Vi fikk også ansatt en illustratør som laget en flott rapport som vi delte ut på lanseringsdagen. Vi er veldig takknemlige for at CET har støttet prosjektet vårt!