Home
UiB AI

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Konferanse om kunstig intelligens

Intelligente Bergen 2023

Kor går grensene for kva vi kan få til med kunstig intellligens i dag, og kva mulegheiter og farar bringjer det med seg? Kva er lov? Og kva er lurt? Vi samler landets framste forskarar og ekspertar for å finne nokre av svara.

Illustrasjon
Photo:
UiB AI

Main content

3. november 2023 inviterer Universitetet i Bergen til konferansen «Intelligente Bergen – kraftsenter for kunstig intelligens».

Intelligente Bergen skal samle næringsliv, offentleg sektor, forskarar og studentar i Bergensregionen for å få synleggjort forsking på og bruk kunstig intelligens (AI).

Konferansen utforskar nye samarbeidsmoglegheiter og opnar for dialog på tvers av fag og sektorar i regionen. Målet er å koble ulike aktørar og vise korleis kunstig intelligens brukast, studerast og utviklast ved ein bredde av sektorar i regionen, med særleg fokus på kva som er muleg, lovleg og lurt. 

Konferansen er fysisk, og blir arrangert av UiB AI i samarbeid med Norwegian Cognitive CenterHelse Bergen og Bergen kommune.

Konferansen er fullteikna, men du kan registrere deg på venteliste her.

Dersom du likevel ikkje kan delta, gjer vennleg å melde deg av her. Då hjelper du oss å gjere arrangementet meir berekraftig, og gir plass til fleire frå ventelista.

Program:

Opning

0900 - 1000
 • Konferansier Odd Gurvin
 • Velkomen – Pinar Heggernes, prorektor ved Universitetet i Bergen
 • Opningsforedrag: Slik endrar kunstig intelligens norsk offentleg sektor og næringsliv – Klas Pettersen, leiar for Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium (NORA)

Del 1: Kva er muleg?

Kor går grensene for kva vi kan få til med KI i dag, og kva moglegheiter og farar ser vi for oss?

1000 -1130
1015 - 1030 Pause
 • Bruk av kunstig intelligens i diagnostikk av brystkreft – Hildegunn Siv Aase, spesialist i radiologi ved Haukeland universitetssjukehus
 • Kontroll av avløpsnettet ved hjelp av kunstig intelligens – Tore Lunde, ingeniør ved Bergen Vann

Del 2: Kva er lov?

Kva vil ny lovgiving på nasjonalt og europeisk nivå ha å seie for norske verksemder? Kva etiske og juridiske retningslinjer må verksemder lage for kunstig intelligens?

1130 1210
 • Temme kunstig intelligens med reglar og lover – «mission impossible»? – Malgorzata Cyndecka, førsteamanuensis ved Det juridiske fakultetet ved UiB
 • Forbrukarutfordringar i generativ kunstig intelligens – Finn Lützow-Holm Myrstad, fagdirektør i Forbrukarrådet
 • Kunstig intelligens for forsvarsformål – trugsmål, moglegheiter og avgrensingar – Ingebjørg Kåsen, forskingsleiar ved Forsvarets forskingsinstitutt

Lønsj

1210 - 1300

Del 3: Kva er lurt?

Er det lurt å utnytte alle moglegheiter innan kunstig intelligens, eller bør vi avgrense oss på nokre område? Korleis kan det brukast på ein ansvarleg og trygg måte?

1310 - 1445
 • Artificial intelligence and cryptography: threat or opportunity? - Nikolay Kaleyski, førsteamanuensis ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Bergen
 • Ikkje vent på europeisk KI-lov, lag køyrereglar for ansvarleg KI no! – Catharina Nes, rådgivar i Capto
 • Difor må media setje truverdet på spel – Chris Ronald Hermansen, redaksjonsleiar for Nyhetene i TV 2
1350 - 1400 Pause

Del 4: Panelsamtale: Optimisme eller bekymring?

1445 - 1530
Med Malgorzata Cyndecka, Chris Ronald Hermansen, Klas Pettersen, Hilde G. Corneliussen, Catharina Nes. Panelleiar: Siri Kleiven Strøm

Mat og mingling

1530 - 1630