Home
Continuing Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny videreutdanning

Digitalisering i helse

Nyutviklet, nettbasert videreutdanning for deg som skal implementere, organisere eller lede bruken av teknologi i helsetjenesten. Studiet består av fire mindre emner, med oppstart fra og med høsten 2023.

Illustrasjonsbilde: Ny videreutdanning Digitalisering i helse
Digitalisering i helse er et nytt videreutdanningstilbud som skal gi bedre kunnskap om muligheter og utfordringer knyttet til teknologi i helsetjenesten.
Photo:
Colourbox

Main content

Teknologi gir oss muligheter til å løse oppgaver og arbeidsprosesser på nye måter og kan bidra til bedre organisering og nye former for samhandling. Men for at teknologi skal være et effektivt verktøy som fremmer kvalitet og bidrar til utviklingen av bærekraftige helsetjenester trengs det solid kunnskap og kompetanse om hvilke muligheter og utfordringer teknologien gir oss. 

Digitalisering i helse er et helt nytt videreutdanningstilbud på deltid og retter seg mot deg som skal implementere, organisere eller lede bruken av teknologi i enten kommunehelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste eller i privat helsevirksomhet. 

Studiet er i hovedsak nettbasert og tilrettelagt som et deltidsstudium med fire mindre emner som tas i rekkefølge. Studiet er utviklet av Universitetet i Bergen i tett samarbeid med representanter for både helseforetak og kommunehelsetjenesten. 

Målgruppe

Digitalisering i helse er aktuelt for helsepersonell og andre ansatte i helsesektoren som enten er ledere eller har roller som for eksempel superbrukere, systemansvarlige eller sikkerhetsansvarlige. Studiet er på masternivå og krever derfor at  du har bachelorgrad eller tilsvarende grunnutdanning, se avsnittet om Opptakskrav under. 

Sentrale tema

Studietilbudet består av fire emner, hvert på 5 studiepoeng. Emnene tar for seg ulike aspekter av den pågående digitaliseringen av helsetjenesten, der blant annet Nasjonal e-helsestrategi utgjør en viktig referanseramme: 

 • Føringer og strategier for digitalisering av helsesektoren
 • IKT-sikkerhet
 • Brukerinvolvering
 • Etikk og pasientsikkerhet
 • Organisasjonsmuligheter
 • Ledelse av endringsprosesser
 • Prosjektmetodikk
 • Rolleforståelse i digitaliseringsprosjekter
 • Utvikling av digitale helsetjenester

Organisering 

De fire emnene går over to semestre, hvor de to første emnene går i høstsemesteret og de to siste i vårsemesteret: 

Tilbudet er fleksibelt, og man kan velge å ta alle emnene eller kun ta et, to eller tre av dem.

For å skape en felles grunnmur av begreper og metodikk må alle studentene starte med DIGIHEL 630, som er obligatorisk. Studenter som har bestått eksamen i DIGHEL630 meldes automatisk opp til de neste emnene. Dersom det er noen av emnene du ikke ønsker å ta, må du selv melde deg av disse innen de fristene som blir oppgitt i forbindelse med opptak til grunnemnet DIGHEL 630

Hvert emne varer i omtrent to måneder og inkluderer obligatoriske innleveringer og en avsluttende eksamen. Se informasjonen om hvert enkelt emne for detaljer om innhold, krav til fysisk oppmøte og vurderingsformer.

Emne 1: DIGHEL 630 (august-oktober 2023)

 • Oppstart: Torsdag 17. august (digitalt, via læringsplattformen Mitt UiB)
 • Fysisk oppstartssamling ved UiB: Mandag 21. august
 • Eksamen: Utlevering mandag 2. oktober, innleveringsfrist mandag 9. oktober

Emne 2:  DIGHEL 631 (oktober-desember 2023)

 • Oppstart: Torsdag 20. oktober (digitalt, via læringsplattformen Mitt UiB)
 • Eksamen: Utlevering torsdag 7. desember, innleveringsfrist torsdag 14. desember

Informasjon om Emne 3-4 for våren 2024 kommer. 

Opptakskrav og krav til dokumentasjon

Emnene som inngår er på masternivå og du må derfor ha bachelorgrad, cand.mag.grad eller tilsvarende grunnutdanning av minimum 3 års omfang.

I  tillegg må du ha minimum 2 års yrkespraksis fra helsetjenesten i Norge. 

Du laster opp vitnemål som dokumenterer tidligere utdanning, samt CV og attest/tjenestebevis fra arbeidsgiver som viser omfang av yrkeserfaring ihht. kravene, samtidig som du registrerer søknaden din. 

Har du utdanningen din fra UiB eller fra andre offentlige universitet/høyskoler i Norge vil vi i de fleste tilfeller ha tilgang til å se denne og du trenger da ikke laste opp karakterutskrifter/vitnemål. Har du imidlertid utdanning fra en privat høyskole, fra utlandet, eller det er lenge siden du avsluttet utdanningen (før 1995) må vi be deg laste opp vitnemål/karakterutskrifter sammen med søknaden din. Du finner en oversikt over hvilke utdanningsinstitusjoner som deler resultater automatisk når du har logget deg inn for å registrere søknad.   

Prioriteringskriterier

Vi har 30 studieplasser. Dersom vi får flere søkere enn vi har plass til vil vi prioritere etter følgende kriterier: 

1. Antall utdanningspoeng ut over bachelorgrad.

2. Omfang av relevant yrkeserfaring

3. Spesiell utdanning eller praksis som styrker bredden i studentgruppen.

Dersom det blir fullt, vil du få tilbud om å stå på venteliste.