Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Masteropptak

Bachelorgradar som kvalifiserer til master i samanliknande politikk

Lurer du på om din bachelorgrad kvalifiserer deg til opptak på masterprogrammet i samanliknande politikk ved Universitetet i Bergen? Her er ei liste over eksterne bachelorgradar som kvalifiserer til dette masteropptaket.

Foreleser, Institutt for sammenliknende politikk
Photo:
Foto: Eivind Senneset, UiB

Main content

Bachelorprogram som kvalifiserer til opptak til mastergrad i samanliknande politikk

Bachelorgrad eller tilsvarande grad med 80-90 studiepoeng spesialisering i statsvitskap som inkluderer minimum 10 studiepoeng samfunnsvitskapleg metode (kvalitativ og kvantiativ).

Utanlandske bachelorgradar i statsvitskap eller tilsvarande kan også kvalifisere til masteropptak i samanliknande politikk viss bachelorgraden inneheld minimum 10 studiepoeng samfunnsvitskapleg metode (kvalitativ og kvantitativ).

Lista nedanfor syner kva bachelorprogram som kvalifiserer til å søke opptak på master.

UiB

 • Samanliknande politikk
 • Europastudium med spesialisering i samanliknande politikk
 • Administrasjon og organisasjonsvitskap/politikk og forvaltning

UiA

 • Statsvitskap

UiO

 • Statsvitskap
 • Internasjonale studiar med spesialisering i statsvitskap
 • Utviklingsstudiar med spesialisering i statsvitskap
 • Filosofi, politikk og økonomi med spesialisering i statsvitenskap 
 • Offentlig administrasjon og ledelse med spesialisering i statsvitenskap
 • Europastudier med spesialisering i statsvitenskap

UiS

 • Statsvitskap

UiT

 • Statsvitskap

NTNU

 • Statsvitskap
 • Europastudier med spesialisering i statsvitskap
 • Politisk økonomi med spesialisering i statsvitskap

HiØ/HiOF

 • Bachelorgrad med årsstudium og påbyggingsstudium i statsvitskap (90 SP)

USN (tidlegare HBV/HSN)

 • Statsvitskap

Nord universitet

 • Public administration
 • Internasjonale relasjoner
 • Statsvitskap

Oslo Nye Høyskole

 • Bachelorgrad i Statsvitskap