Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Monica Bøe, senioranalytiker i Statoil

«Sampolere har en veldig god utdannelse og passer til mange forskjellige type jobber».

- Hvor jobber du nå?

Jeg jobber som senioranalytiker i avdeling for Politisk Risikoanalyse i Statoils konsernstab, med hovedfokus på Latin-Amerika. Under studiene siktet jeg meg inn mot en jobb i utenrikstjenesten eller i internasjonale organisasjoner, og det var ganske tilfeldig at jeg kom over denne muligheten i Statoil. Det viste seg likevel å være en av de mest spennende, interessante og læringsrike jobbene jeg kan tenke meg, hvor læringskurven har vært bratt, men hvor jeg samtidig har fått bruke den faglige tyngden som statsviter aktivt og også kunnet jobbe med spørsmål som i aller høyeste grad er relatert til internasjonal politikk. Det er en sektor som er viktig for Norge, verdensøkonomien, klima, geopolitisk maktbalanse, samt vertsland - og samfunn, med mange spennende og utfordrende problemstillinger og muligheter for en statsviter.

- Hvordan har sampol-utdannelsen hjulpet deg i å få jobben du har nå, eventuelt din første jobb etter endt utdannelse?

Etter at jeg hadde levert masteroppgaven i 2007 jobbet jeg som praktikant på ambassaden i Buenos Aires. Kunnskap om politiske prosesser, historie, økonomi og kultur i Latin-Amerika, analytiske ferdigheter, språk, og erfaring fra å ha bodd i utlandet var viktig for å få praktikantstillingen, og også for å få jobben i Statoil. På Sampol var det viktig for meg å levere masteroppgaven min innen tidsfristen, og erfaringen med å håndtere en stor arbeidsmengde og levere høy kvalitet på tiden har vært veldig viktig også i jobbsammenheng. Det at jeg i tillegg engasjerte meg frivillig og jobbet ved siden av studiene spilte veldig positivt inn i jobbsøkerfasen, og også som personlig utvikling og forberedelse til overgangen til arbeidslivet.  Selvstendig arbeid, og også samarbeid med ulike disipliner både internt og eksternt har vært viktig. I så måte var timene på lesesalen, diskusjonene i de mange kaffepausene, samt arbeidet med Sampol-konferansen, i Instituttrådet og hos Røde Kors gode læringsarenaer. Jeg tror det er viktig å bygge en bred bakgrunn og vise at man kan nyttiggjøre seg kunnskapen og utdannelsen på ulike måter. Sampolere har en veldig god utdannelse og passer til mange forskjellige type jobber.


- På hvilken måte drar du nytte av det du har lært på sampol i jobbsammenheng?

Som analytiker er det viktig å kunne innhente store mengder informasjon fra ulike kilder, ha evnen til å stille kritiske spørsmål, skille mellom hva som er viktig og uviktig, og ikke minst å kunne sammenfatte analysene og konsekvensene av disse på en måte som er forståelig og nyttig for prosjekter og ledelse. For å få gjennomslag for sine vurderinger og råd i en stor organisasjon må man selvfølgelig også ha faglig tyngde og integritet. De analytiske ferdighetene for å vurdere komplekse problemstillinger er opplagt nyttig i alle jobber, men spesielt har kanskje metodekunnskapen vært anvendelig. Kompetansen man får på sampol er derfor absolutt relevant og ettertraktet. Likevel skal man være klar over at sampol er svært lite kjent utenfor akademia og forskning, og derfor må man selge seg inn ved å bruke et språk som arbeidsgiverne forstår og være eksplisitt på hva man er god på.