Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Talerns troverdighet

Tekniske og kulturelle betingelser for politisk retorikk Hva er det som gjør en politiker troverdig? Er det saklghet, ærlighet - eller er det evnen til å "være seg selv?" Hvordan kommuniserer disse verdiene?

Main content


Anders Johansen    -   ISBN 97-882-1500-141-8  -   Universitetsforlaget, Oslo 2002

Talerens troverdighet er en essayisk fagbok om politisk retorikk. Anders Johansen forteller om en side ved den politiske kommunikasjon som ikke har fått mye oppmerksomhet i nyere retorikkstudier. Ved å gå historisk til verks, får han fram bilder av politisk form og stil som stiller den moderne fjernsynspolitiker i relieff. I norsk sammenheng arbeider han seg bakover i tid, gjennom portretter av bl.a. Erik Solheim, Einar Gerhardsen, Martin Tranmæl, Bjørnstjerne Bjørnson, Johan Sverdrup, Henrik Wergeland og Jonas Rein. I større sammenheng trekkes linjer fra Bush og Reagan tilbake til Lincoln og Robspierre. For å å få fram hvordan fortidens talere kunne gjøre inntrykk på sitt publikum, viser Johansen at forståelser og verdier som ligger til grunn for vurderingen av personlig troverdighet har forandret seg radikalt i løpet av de siste par hundre år. Medieutviklingen har sin andel i denne historien: Ikke bare fjernsynet, men også radioen og filmen gir betingelser for kommunikasjon som skiller seg fra talerstolens, podiets og scenens. Kimen til vår tids smak er likevel eldre enn disse mediene. Men i dem finner moderne forestillinger om personlighet, følelser og språk omsider et egnet uttrykk.

Anders Johansen er utdannet sosialantropolog, og er ansatt som professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB.

Han har i senere år blant annet gitt ut Tingenes tale (2002) og Samtalens tynne tråd (2003).