Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
SAMPOL290: Praksisbedrift

Maritime Bergen

Et opphold hos Maritime Bergen vil gi et godt innblikk i den maritime næringen på Vestlandet. Organisasjonen er aktiv i mange spennende prosjekter som praksisstudentene får ta del i.

Main content

Maritime Bergen (MB) er en nettverksorganisasjon som ivaretar bransjeinteressene til den maritime næringen i Bergensregionen. MB fungerer som talerør fra næringen opp mot lokale og nasjonale politikere, slik at de får et godt innblikk i hva som rører seg i den store næringen på Vestlandet.

MB har mange arrangement rettet mot ungdom, som Storm i et vannglass og Kvinner i Kuling. I disse prosjektene fungerer praksisstudentene som viktige bidragsytere – ungdom kjenner ungdom best, og vi får mange viktige innspill fra dem.

Med fokusområder som rekruttering og kompetanse, næringspolitikk, synliggjøring, nærskipsfart og miljø får studentpraktikantene et innblikk i ulike sider av den maritime næringen, og en variert arbeidshverdag. MB er en liten arbeidsplass noe som gjør at studentene i stor grad får ta del i alle de ulike oppgavene, og fungerer i praksis som fullverdig ansatte i organisasjonen. De får jobbe med informasjon, deltakelse på arrangementer, møtevirksomhet, kartlegginger og undersøkelser. 

Les mer om Maritime Bergen på deres hjemmeside.