Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Sampol-konferansen

Narkotika tema for Sampol-konferansen 2013

Sampol-konferansen blir arrangert annethvert år av instituttets mastergradsstudenter. I år er narkotika tema for konferansen.

Main content

Mastergradsstudentene ved Institutt for sammenliknende politikk har i år valgt å sette fokus på narkotikaproblematikk på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Temaet er komplekst, og konferansen vil diskutere flere aspekter ved narkotika: helsepolitikk, internasjonal kriminalitet, økonomisk utvikling, rusforebygging og statsbygging. Resultater av ulike tilnærminger til narkotikaproblematikken vil være en sentral diskusjon.

 

Årets konferanse er ennå i planleggingsfasen, men interesserte bes holde av datoene 1. og 2. oktober. Nettsiden til konferansen, hvor blant annet innledere vil annonseres, er nå oppe og går. Det er også mulig å følge konferansen på Twitter og Facebook.