Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Sampol i praksis

-Arbeidslivspraksisen er med på å gjøre oss mer bevisste på egen kompetanse, forteller sampol-student Jon Vaag Eikeland (22).

Main content

Vårsemesteret 2009 var Eikeland i praksis i Maritimt Forum Bergensregionen. I tillegg til å delta i forumets daglige arbeidsoppgaver hadde Eikeland ansvaret for utviklingen av en større medlemsundersøkelse. Undersøkelsen skulle gi forumet verdifulle innspill i en pågående strategiprosess.

-Jon har vært til stor hjelp med sin metodekompetanse og har gitt meg mulighet til å pleie tettere kontakt med medlemmene ved å ta unna en del administrativt arbeid, forklarer daglig leder for Maritimt Forum, Hogne Haugsdal.

Pilotprosjekt

Arbeidslivspraksis for bachelorstudenter er et pilotprosjekt som ble startet opp av Institutt for sammenlignende politikk våren 2008. Med praksisprosjektet ønsker instituttet å redusere avstanden mellom akademia og næringsliv og å styrke profilen til grunnutdanningen som en selvstendig og kompetansegivende utdanning. Instituttet ønsker å gjøre ordningen permanent og mener den kan fungere som en modell for allmennutdanningen og da særlig for de samfunnsvitenskapelige fagene ved UiB.

Eikeland får praksisen innpasset i bachelorgraden som frie studiepoeng etter 16 ukers jobbing i halv stilling. Ved å skrive en praksisrapport under veiledning fra instituttet og Maritimt Forum blir praksisen godkjent som 20 studiepoeng.

I følge emneansvarlig for Praksisprosjektet, Hilmar L. Mjelde, er et viktig mål med ordningen å synliggjøre sampoleres kompetanse for næringslivet i Hordalandsregionen. Erfaringer viser også at praksis som en del av studiene er svært positivt for studentene.

-Et praksisopphold bidrar til refleksjon mellom teori og erfaring og gjør det lettere for studentene å se hensikten med teoriene, forklarer Mjelde.

-Studenten får oppleve bedriftskulturen fra innsiden, møte potensielle arbeidsgivere og knytte kontakter til eventuelle bachelor- eller masteroppgaver.

Aldri i tvil

Eikeland var aldri i tvil da han fikk muligheten til å tilbringe et semester i praksis og tror både han selv og Maritimt Forum har hatt stort utbytte av samarbeidet.

-Jeg har fått god bruk for mine metodiske kunnskaper i arbeidet med medlemsundersøkelsen. I tillegg har jeg fått videreutviklet muntlig- og skriftlig fremstillingsevne i kontakten med forumets medlemmer. Det har vært en fin mulighet til å teste egne ferdigheter.

Også Haugsdal skryter av praksisprosjektet. Han mener at studenter med en bachelorgrad i sammenlignende politikk godt kunne vært fast ansatte i forumet. Haugsdal trekker spesielt frem treningen i analytisk tenking og gode samfunnskunnskaper som relevante ferdigheter og mener at den maritime kompetansen er noe man tilegner seg etter hvert.

-Praksisoppholdet har tydeliggjort hvordan min kompetanse kan nyttes i næringslivet og bidrar også til å vise hvor anvendelig sampol-kompetanse er, forteller Eikeland.

Selv er han fast bestemt på en karriere som journalist, men er glad for at studiet holder dørene åpne også for andre yrkesveier.

Profilert studium

Sammenlignende politikk er et profilert studium med studenter fra hele landet. Uteksaminerte kandidater fra sampol er ettertraktet på arbeidsmarkedet, men i dag finner de fleste av instituttets masterkandidater seg arbeid i andre deler av landet. Mjelde mener det bør være et mål at vestnorsk næringsliv kan knytte til seg en større del av denne kompetansen. For å nå denne målsetningen samarbeider instituttet med Karrieresenteret og Bergen Næringsråd og satser særlig på samarbeid med næringer som tradisjonelt ikke har vært bevisste på kompetansen innen sammenlignende politikk, for eksempel petroleumsindustrien og maritime bedrifter.

Daglig leder for Karrieresenteret, Rønnaug Tveit, er opptatt av fordelene arbeidslivsprakis gir studentene når de skal ut og søke jobb.

-Jeg mener studenter med relevant praksis innbakt i studiene ligger et hestehode foran andre søkere som ikke har den samme erfaringen.

Tveit peker på tre punkter som er viktig å ha med når man skal presentere egen kompetanse for potensielle arbeidsgivere.

-Begynn med en kort, men informativ, presentasjon av studiet du går på. Presenter så det du har tilegnet deg av kompetanse, både faglig- og mer generell akademisk kompetanse, som for eksempel evnen til analytisk tenkning. Til slutt bør du redegjøre for hvordan akkurat du med din kompetanse kan bidra i bedriften.

Kvalifisert arbeidskraft

Eikelands inntreden i Maritimt Forum representerte en fordobling av arbeidsstokken ettersom Haugsdal på det tidspunktet var forumets eneste fulltidsansatte. I sommer har forumet ansatt en ny medarbeider, men skal også i høst ha en student i praksis. Dette er det tredje semesteret Maritimt Forum deltar i praksisprosjektet.

-Vi har mer enn nok å gjøre om dagene, så vi er veldig glad for samarbeidet med sampol og den kompetansen studentene tilfører forumet, forteller Haugsdal.

Totalt er det fjorten studenter ved Institutt for sammenlignende politikk som skal ut og prøve seg i arbeidslivet i høst. De fjorten er fordelt på følgende tolv bedrifter:

·        FN-sambandet vest (3 stk)

·        Statoil-Hydro, avd Global Business Services

·        Maritimt Forum Bergensregionen (MFB)

·        Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)

·        Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

·        NCE-Subsea

·        NAV Hordaland

·        Bergens Næringsråd

·        Apply TB

·        PricewaterhouseCoopers

·        Sønnico Installasjon

·        Fiskeridirektoratet/Havforskningsinstituttet

Eikeland håper at høstens praktikanter får en like positiv opplevelse som han selv hadde i Maritimt Forum og kommer med følgende oppfordring til tidligere medstudenter.

-Vær bevisst på egen kompetanse og tenk at nettopp du kan tilføre bedriften noe ekstra.