Home
Physical Oceanography

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Tidligere Prosjekter

Valgte tidligere prosjekter i fysisk oseanografi.

Main content

AIO
Studier av vekselvirkningen mellom atmosfære / is / hav

ASOF
Studier av variasjoner av flukser mellom Arktiske hav og Atlanterhavet / havets innvirkning på dekadevariasjoner i klima

ATMOSPHERE-OCEAN INTERACTION
Studier av atmosfære-hav prossesser og deres betydning for klimaet i Atlantisk-Arktisk område (NFR)

BIAC
Bipolar Atlantic Thermohaline Circulation (IPY-NFR)

CABANERA
Karbontransport og økosystemrespons i det nordlige Barentshav i en tid med klimaendringer

DAMOCLES
Developing Arctic Modelling and Observing Capabilities for Longterm Environmental Studies

EUR-OCEAN
European Network of Excellence for Ocean Ecosystem Analysis

EuroSITES
Europeiske dyphavsobservatorier

FRISP
Forum for Research into Ice Shelf Processes

iAAOS
integrated Arctic Ocean Observing System

MACESIZ
Studier av marint klima og økosystemer I den marginale is-sonen (NFR)

MOEN
Målinger og modellering av utveksling av vann og varme mellom Atlanterhavet og de Nordiske Hav (EU)

NACO
Norwegian Atlantic Current Observatory

NOCLIM
Studier for økt forståelse av hvilke prosesser som styrer transporten av varme til de Nordiske hav (NFR)

NUKA ARCTICA
Målinger av strøm, temperatur, salt og CO2 i et snitt fra Ålborg (Danmark) - Nuuk (Grønland) (NFR)

POCAHONTAS
Polar Climate and Heat Transport (NFR)

PROCLIM
Studier i nordlige havområder (nordlige del av Nordiske hav og Arktis) av prosesser som danner tungt vann som inngår i bunnvanndannelse (NFR)

STASJON M
Målinger av meteorologiske og oseanografiske data fra skipet Polarfront. Verdens lengste måleserie av dyphavsklimaet

SVINØY-AKTIVITET